Recomandari

miercuri, 3 iunie 2015

Verbele neregulate

Verbe neregulate


1.     Ce trebuie sa se stie despre verbe neregulate
Verbele neregulate se numesc si “starke Verben / verbe tari”. Sunt aproximativ 200 de asemenea verbe , dar multe din ele apartin vocabularului principal. Verbele neregulate se caracterizeaza prin faptul ca la conjugare, vocalele din baza verbului se schimba. In timpul  prezent se schimba doar la persoana a 2. si 3. singular. Pluralul se conjuga la fel ca verbele regulate.
Infinitiv
Baza
Singular
Plural
ich
eu
du
tu
er/ sie / es
el / ea
wir
noi
ihr
voi
Sie/sie
Dvs. / ei
geben -i-
a da
geb
geb e
dau
gib st
dai
gib t
da
geb en
dam
geb t
dati
geb en
dati / dau
lesen -ie-
a citi
les
les e
citesc
lies t
citesti
lies t
citeste
les en
citim
les t
cititi
les en
cititi / citesc
fahren -ä-
a conduce
fahr
fahr e
conduc
fähr st
conduci
fähr t
conduce
fahr en
conducem
fahr t
conduceti
fahr en
conduceti / conduc

2.     Schimbarea de vocala de la “e la “i
La unele verbe neregulate se schimba vocala de la baza verbului la persoana a 2. si 3. singular de la “e” la “i”. Urmatoarea lista arata schimbarile:
Singular
h e l f e n
 a ajuta
Plural
Persoana 1.
ich helf e
eu ajut
wir helf en
noi ajutam
Persoana 1.
Persoana 2.
du hilf st
tu ajuti
ihr helf t
voi ajutati
Persoana 2.
Persoana 3.
er / sie / es hilf t
el / ea ajuta
Sie / sie helf en
Dvs. / ei ajuta
Persoana 3.
           
Urmatoarele verbe apartin de acest grup:
-          abnehmen / a da jos ( du / er, sie, es nimmt ab...)
-          ausbrechen / a evada
-          brechen / a rupe
-          erschrecken / a (se) speria
-          essen / a manca (du/ er, sie, es isst...)
-          fressen / a infuleca
-          geben / a da
-          gelten / a fi valabil ( er, sie, es gilt)
-          helfen / a ajuta
-          messen / a masura (du / er, sie, es misst)
-          nehmen / a lua (du nimmst, er, sie, es nimmt)
-          quellen / a izvori / a se umple cu apa
-          schmelzen / a se topi (er , sie, es schmilzt)
-          sprechen / a vorbi
-          stechen / a intepa / a impunge
-          sterben / a muri
-          treffen / a intalni
-          treten / a calca (du trittst  / er, sie, es tritt)
-          verderben / a  (se) altera
-          vergessen / a uita (du / er, sie, es vergisst)
-          werfen / a arunca
-          zunehmen / a adauga

3.     Schimbarea  de vocala de la “e” la “i e
La unele verbe neregulate se schimba vocala de la baza verbului la persoana a 2. si 3. singular de la “e” la “i e” . Urmatoarea lista arata schimbarile:
Singular
s e h e n
a vedea
Plural
Persoana 1.
ich seh e
eu vad
Wir seh en
Noi vedem 
Persoana 1.
Persoana 2.
Du sieh st
Tu vezi
Ihr seh t
Voi vedeti
Persoana 2.
Persoana 3.
Er / sie / es sieh t
El / ea vede
Sie / sie seh en
Dvs. / ei vedeti / vad
Persoana 3.

Urmatoarele verbe apartin de acet grup :
befehlen / a porunci, empfehlen / a recomanda, geschehen / a se intampla ( posibil doar la persoana 3.), lesen / a citi ( du /er, sie, es liest), sehen / a vedea, stehlen / a fura

4.     Schimbarea de vocala de la “a” la “ä
La unele verbe neregulate se schimba vocala de la baza verbului la persoana a 2. si 3. singular de la “a” la “ä”. Urmatoarea lista arata schimbarile:
Singular
f a h r e n
a conduce
Plural
Persoana 1.
ich fahr e
eu conduc
wir fahr en
noi conducem  
Persoana 1.
Persoana 2.
du fähr st
tu conduci
ihr fahr t
voi conduceti
Persoana 2.
Persoana 3.
er / sie / es fähr t
el / ea conduce
Sie / sie fahr en
Dvs. / ei conduceti / conduc
Persoana 3.
Urmatoarele verbe apartin de acest grup:
-          backen / a coace
-          blasen / a sufla (du / er, sie, es bläst)
-          fahren / a conduce
-          fangen / a prinde
-          graben / a sapa
-          halten / a ţine (du/ er, sie, es hält)
-          laden / a incarca (du lädst / er, sie, es lädt)
-          lassen / a lasa (du/ er, sie, es lässt)
-          schlafen / a dormi
-          schlagen / a lovi / a bate
-          tragen / a duce
wachsen / a creste (du /er, sie, es wächst)
-          waschen / a spala

5.     Schimbarea de vocala de la “au” la “äu
La unele verbe neregulate se schimba vocala de la baza verbului la persoana a 2. si 3. singular de la “au” la “äu”. Urmatoarea lista arata schimbarile:
Singular
l a u f e n
a fugi
Plural
Persoana 1.
ich lauf e
eu fug
wir lauf en
noi fugim 
Persoana 1.
Persoana 2.
du läuf st
tu fugi
ihr lauf t
voi fugiti
Persoana 2.
Persoana 3.
er / sie / es läuf t
el / ea fuge
Sie / sie lauf en
Dvs. /ei fugiti / fug
Persoana 3.
Urmatoarele verbe apartin de acest grup:
laufen / a fugi, saufen / a bea cu nesat

6.     Verbele importante neregulate in ansamblu
Urmatorul tabel arata cele mai importante verbe neregulate:

haben
a avea
sein
a fi
werden
a deveni
wissen
a sti
ich
eu
habe
am
bin
sunt
werde
devin
weiß
stiu
du
tu
hast
ai
bist
esti
wirst
devii
weißt
stii
er / sie / es
el / ea
hat
are
ist
este
wird
devine
weiß
stie
wir
noi
haben
avem
sind
suntem
werden
devenim
wissen
stim
ihr
voi
habt
aveti
seid
sunteti
werdet
deveniti
wisst
stiti
Sie / sie
Dvs. / ei
haben
aveti / au
sind
sunteti / sunt
werden
deveniti / devin
wissen
stiti / stiu

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Exercitii online cu verbe neregulate

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu