Recomandari

joi, 30 noiembrie 2017

Feder

 - die Feder Cuvinte cu legatura
·      die Feder - die Federn (f.- di fedӑr - di fedӑrn) = pana / fulgul / penia / pana / condeiul / arcul / resortul - penele / fulgii / peniele / penele / condeiele / arcurile / resorturile

Substantive


Verbe


Adjective

wischenGermana
Romana


wischen
a șterge / a estompa (un desen) / a aluneca /
a se furișa / a o șterge


abwischen
a șterge / a se fofila / a o șterge / a se strecura


aufwischen
a șterge cu cârpa / a spӑla pe jos cu cârpa /
a da peste cap / a face de mântuialӑ


auswischen
a curӑṭa / a șterge / a juca cuiva o farsӑ / a rade /
a șterge (ceva scris) / a evada / a fugi


entwischen
a fugi / a scӑpa / a evada / a se strecura / a o șterge


erwischen
a prinde / a apuca / a surprinde / a înhӑṭa /
a pune mâna pe cineva


verwischen
a șterge / a estompa / a face sӑ se șteargӑ /
a dispӑrea / a pieri / a nu mai dӑinui


wegwischen
a șterge / a înlӑtura prin ștergereabwischen - er wischte ab - er hat ab|gewischt
aufwischen - er wischte auf - er hat auf|gewischt
auswischen - er wischte aus - er hat aus|gewischt
entwischen - er entwischte - er ist entwischt
erwischen - er erwischte - er hat erwischt
verwischen - er verwischte - er hat verwischt
wegwischen - er wischte weg - er ist weg|gewischt
miercuri, 29 noiembrie 2017

Defekt

 - der Defekt Cuvinte cu legatura
 ·      der Defekt - die Defekte (f.- der defect - di defecte) = defectul / cusurul / lipsa- defectele / cusururile / lipsurile

Verbe


Adjective

wirtschaftenGermana
Romana


wirtschaften
a gospodӑri / a administra /
a face vacarm, tӑrӑboi


abwirtschaften
a înceta de a gospodӑri / a nu mai gospodӑri /
a nu mai avea ce gospodӑri


bewirtschaften
a administra / a gospodӑri /
a conduce o gospodӑrie


draufloswirtschaften
a-i da înainte prostește, orbește /
a lucra fӑrӑ plan și fӑrӑ judecatӑ


erwirtschaften
a realiza / a obṭine / a produce /
a dobândi prin bunӑ gospodӑrie


herauswirtschaften
a administra cu câștig


herumwirtschaften
a administra prost, la voia întâmplӑrii /
a gospodӑri fӑrӑ pricepere


herunterwirtschaften
a distruge / a degrada (ceva) prin proastӑ
administrare, gospodӑrie


runterwirtschaften
a distruge / a degrada (ceva) prin proastӑ
administrare, gospodӑrie


verwirtschaften
a pierde / a risipi / a prӑpӑdi printr-o proastӑ
gospodӑrieabwirtschaften - er wirtschaftete ab - er hat ab|gewirtschaftet
bewirtschaften - er bewirtschaftete - er hat bewirtschaftet
draufloswirtschaften - er wirtschaftete drauflos - er hat drauflos|gewirtschaftet
erwirtschaften - er erwirtschaftete - er hat erwirtschaftet
herauswirtschaften - er wirtschaftete heraus - er hat heraus|gewirtschaftet
herumwirtschaften - er wirtschaftete herum - er hat herum|gewirtschaftet
herunterwirtschaften - er wirtschaftete herunter - er hat herunter|gewirtschaftet
runterwirtschaften - er wirtschaftete runter - er hat runter|gewirtschaftet
verwirtschaften - er verwirtschaftete - er hat verwirtschaftet
marți, 28 noiembrie 2017

Dreck

 - der Dreck Cuvinte cu legatura
·      der Dreck - -- (f.- der drec) = murdӑria / noroiul / excrementul / fleacul - -- 

Substantive


Verbe


Adjective

wirkenGermana
Romana


wirken
a lucra / a activa / a funcṭiona / a acṭiona / a opera /
a face / a produce efect / a face impresie / a tricota


auswirken
a isprӑvi de ṭesut (o pânzӑ) / a obṭine / a mijloci /
a frӑmânta aluatul / a avea repercusiuni / a influenṭa


bewirken
a cauza / a pricinui / a produce / a obṭine cu multӑ
greutate


dagegenwirken
a acṭiona împotriva


durchwirken
a lucra / a fi activ, fӑrӑ întrerupere / a frӑmânta bine
(aluatul) / a întreṭese (cu modele)


einwirken
a influenṭa / a înrâuri / a exercita o influenṭӑ asupra /
a acṭiona asupra / a împleti în


entgegenwirken
a lucra, a acṭiona împotrivӑ / a combate / a se opune


erwirken
a obṭine cu strӑdanie / a reuși sӑ obṭinӑ / a face ca... /
a procura


fortwirken
a continua sӑ acṭioneze, sӑ influenṭeze, sӑ-și facӑ
efectul


hineinwirken
a avea efect în ceva


hinwirken
a tinde cӑtre / a activa / a acṭiona într-un anumit sens


mitwirken
a colabora / a-și da concursul / a participa / a contribui


nachwirken
a avea efect ulterior / a avea efect în continuare /
(med.) a-ș produce efectul mai târziuauswirken - er wirkte aus - er hat aus|gewirkt
bewirken - er bewirkte - er hat bewirkt
dagegenwirken - er wirkte dagegen - er hat dagegen|gewirkt
durchwirken - er durchwirkte - er hat durchwirkt
einwirken - er wirkte ein - er hat ein|gewirkt
entgegenwirken - er wirkte entgegen - er hat entgegen|gewirkt
erwirken - er erwirkte - er hat erwirkt
fortwirken - er wirkte fort - er hat fort|gewirkt
hineinwirken - er wirkte hinein - er hat hinein|gewirkt
hinwirken - er wirkte hin - er hat hin|gewirkt
mitwirken - er wirkte mit - er hat mit|gewirkt
nachwirken - er wirkte nach - er hat nach|gewirkt