Recomandari

duminică, 26 noiembrie 2017

winkeln-winkenGermana
Romana


winkeln // winken
a tӑia în unghi // a face semn cu mâna, cu ochiul,
cu capul / a chema printr-un gest / a semnaliza


abwinkeln
a îndoi (piciorul, braṭul)


abwinken
a opri printr-un semn / a face semn negativ cu mâna /
a-și exprima dezaprobarea


anwinkeln
a face echer / a îndoi picioarele, braṭele / a pune,
a îndoi într-un anumit unghi


anwinken
a face semn (din cap sau cu mâna) spre cineva


durchwinken
a face cuiva semn sӑ treacӑ


einwinkeln
a îndoi (o articulaṭie, braṭul)


einwinken
a face cuiva semn sӑ se deplaseze într-o anumitӑ direcṭie


heranwinken
a face semn (cuiva) sӑ se apropie / a chema mai aproape


herauswinken
a face cuiva semn sӑ iasӑ, sӑ vinӑ afarӑ


herbeiwinken
a chema prin semne / a face semn sӑ vinӑ


hereinwinken
a face semn sӑ intre


herwinken
a face cuiva semn sӑ vinӑ încoace


hinüberwinken
a face dincolo semn cu mâna, cu ochiul, cu capul /
a chema dincolo cu un gestabwinkeln - er winkelte ab - er hat ab|gewinkelt
abwinken - er winkte ab - er hat ab|gewinkt
anwinkeln - er winkelte an - er hat an|gewinkelt
anwinken - er winkte an - er hat angewinkt
durchwinken - er winkte durch - er hat durch|gewinkt
einwinkeln - er winkelte ein - er hat ein|gewinkelt
einwinken - er winkte ein - er hat ein|gewinkt
heranwinken - er winkte heran - er hat heran|gewinkt
herauswinken - er winkte heraus - er hat heraus|gewinkt
herbeiwinken - er winkte herbei - er hat herbei|gewinkt
hereinwinken - er winkte herein - er hat herein|gewinkt
herwinken - er winkte her - er hat her|gewinkt
hinüberwinken - er winkte hinüber - er hat hinüber|gewinkt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu