Recomandari

vineri, 29 iulie 2016

Vocabular 86Vocabular 85gliedern


Germana
Romana

gliedern
a fracţiona / a diviza / a împărţi / a articula / a structura / a organiza


abgliedern
a despărţi / a separa


angliedern
a adăuga / a alipi / a anexa


aufgliedern
a dezmembra / a descompune în unităţi / a diviza / a sorta / a defalca


ausgliedern
a detaşa / a scoate / a elimina dintr-un tot (organic)


durchgliedern
a structura / a articula / a închega / a clasa


eingliedern
a încorpora / a anexa / a alipi / a încadra


untergliedern
a structura / a împărţi


wiedereingliedern
a (se) reintegra


zergliedern
a dezmembra / a descompune în părţile componente / a analizaabgliedern - er gliederte ab - er hat ab|gegliedert
angliedern - er gliederte an - er hat an|gegliedert
aufgliedern - er gliederte auf - er hat auf|gegliedert
ausgliedern - er gliederte aus - er hat aus|gegliedert
durchgliedern - er gliederte durch - er hat durch|gegliedert
eingliedern - er gliederte ein - er hat ein|gegliedert
untergliedern - er untergliederte - er hat untergliedert
wiedereingliedern - er gliederte wiederein - er hat wiederein|gegliedert
zergliedern - er zergliederte - er hat zergliedert
miercuri, 27 iulie 2016

Vocabular 84Vocabular 83
gleiten


Germana
Romana

gleiten 
a aluneca / a glisa / a pluti / a patina / a derapa


abgleiten 
a aluneca / a cădea (alunecând) / a glisa / a rămâne fără efect / a decădea


aufgleiten
a luneca deasupra (altului strat)


ausgleiten
a (a)luneca


begleiten 
a însoţi / a petrece / a întovărăşi / a acompania


dahingleiten
a se mişca uşor / a trece lunecând, planând


entgleiten
a aluneca / a scăpa din


heimbegleiten
a însoţi / a conduce acasă


herabgleiten
a luneca în jos, la vale


heruntergleiten
a aluneca în jos


hinaufbegleiten
a acompania în sus


hinausbegleiten
a acompania afară


hineingleiten
a acompania înăuntru


hingleiten
a aluneca


hinübergleiten
a aluneca dincolo


hinunterbegleiten
a acompania dincolo


vorbeigleiten
a trece lin, lunecând


vorübergleiten
a trece lin / a aluneca uşor pe lângă (ceva sau cineva)


zurückbegleiten
a conduce, a acompania înapoi


zurückgleiten
a luneca înapoi / a se întoarce lunecând, planândabgleiten - er glitt ab - er ist ab|geglitten
aufgleiten - er glitt auf - er ist auf|geglitten
ausgleiten - er glitt aus - er ist aus|geglitten
begleiten - er begleitete - er hat begleitet
dahingleiten - er glitt dahin - er ist dahin|geglitten
entgleiten - er entglitt - er ist entglitten
heimbegleiten - er begleitete heim - er hat heim|begleitet
herabgleiten - er glitt herab - er ist herab|geglitten
heruntergleiten - er glitt herunter - er ist herunter|geglitten
hinaufbegleiten - er begleitete hinauf - er hat hinauf|begleitet
hinausbegleiten - er begleitete hinaus - er hat hinaus|begleitet
hineingleiten - er glitt hinein - er ist hinein|geglitten
hingleiten - er glitt hin - er ist hin|geglitten
hinübergleiten - er glitt hinüber - er ist hinüber|geglitten
hinunterbegleiten - er begleitete hinunter - er hat hinunter|begleitet
vorbeigleiten - er glitt vorbei - er ist vorbei|geglitten
vorübergleiten - er glitt vorüber - er ist vorüber|geglitten
zurückbegleiten - er begleitete zurück - er hat zurück|begleitet
zurückgleiten - er glitt zurück - er ist zurück|geglitten
Vocabular 82Vocabular 81gießen


Germana
Romana

gießen
a vărsa / a stropi / a turna / a ploua


abgießen
a vărsa (ceea ce este în plus) / a turna în alt vas / a decanta


angießen 
a vărsa pe / a turna (din) / a uda / a stropi / a muia / a umezi / a suda / a uni


aufgießen 
a turna peste (sau în) / a vărsa pe / a face o infuzie / a umple din nou


ausgießen
a vărsa (apa) / a goli / a deşerta / a răspândi / a arunca / a stinge cu apă / a turna


begießen
a (se) uda / a (se) stropi


durchgießen
a turna prin ceva


eingießen
a turna / a vărsa (un lichid în ceva)


ergießen
a vărsa / a revărsa / a inunda / a potopi


fortgießen
a vărsa / a turna / a înlătura prin vărsare


heruntergießen
a turna (de sus)


hineingießen
a turna / a vărsa înăuntru


hingießen
a turna / a vărsa


hintergießen
a turna / a vărsa după / a căptuşi  clişee cu suport de plumb(tipogr.)


hinuntergießen
a vărsa / a turna jos


nachgießen 
a mai turna / a adăuga turnând


übergießen
a umple până la refuz / a pritoci / a stropi / a turna peste ceva


umgießen
a deşerta / a turna dintr-un vas într-altul / a turna / a vărsa (din greşeala)


vergießen
a vărsa / a uda prea tare / a turna greşit


voll gießen
a umple turnând / a (se) umple /


weggießen
a vărsa / a turna / a înlătura prin vărsare


zugießen
a mai turna (încă) / a adăuga turnând / a umple turnând / a închide turnând
abgießen - er goss ab - er hat ab|gegossen

angießen - er goss an - er hat an|gegossen
aufgießen - er goss auf - er hat auf|gegossen
ausgießen - er goss aus - er hat aus|gegossen
begießen - er begoss - er hat begossen
durchgießen - er goss durch - er hat durch|gegossen
eingießen - er goss ein - er hat ein|gegossen
ergießen - er ergoss - er hat ergossen
fortgießen - er goss fort - er hat fort|gegossen
heruntergießen - er goss herunter - er hat herunter|gegossen
hineingießen - er goss hinein - er hat hinein|gegossen
hingießen - er goss hin - er hat hin|gegossen
hintergießen - er hintergoss - er hat hintergossen
hinuntergießen - er goss hinunter - er hat hinunter|gegossen
nachgießen - er goss nach - er hat nach|gegossen
übergießen - er goss über - er hat über|gegossen
umgießen - er goss um - er hat um|gegossen
vergießen - er vergoss - er hat vergossen
vollgießen - er goss voll - er hat voll|gegossen
weggießen - er goss weg - er hat weg|gegossen
zugießen - er goss zu - er hat zu|gegossen