Recomandari

joi, 27 aprilie 2017

Öl

 - das Öl  - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

schnallenGermana
Romana


schnallen
a încӑtӑrӑma / a prinde în cataramӑ / a prinde în curele / a pӑcӑli / a se prinde / a plescӑi (cu limba)


abschnallen
a descӑtӑrӑma / a descinge (cureaua) / a se dezlega (de curele) / a nu mai putea fi atent


anschnallen
a încheia / a prinde cu cataramӑ / a lega


aufschnallen
a lega / a fixa / a prinde cu cureaua / a descӑtӑrӑma / a desface cureaua


festschnallen
a încheia / a fixa / a prinde bine (cu) catarama


losschnallen
a descӑtӑrӑma / a desface din catarame


umschnallen
a încinge


unterschnallen
a pune dedesubt și a fixa cu o curea, cu cureleabschnallen - er schnallte ab - er hat ab|geschnallt
anschnallen - er schnallte an - er hat an|geschnallt
aufschnallen - er schnallte auf - er hat auf|geschnallt
festschnallen - er schnallte fest - er hat fest|geschnallt
losschnallen - er schnallte los - er hat los|geschnallt
umschnallen - er schnallte um - er hat um|geschnallt
unterschnallen - er schnallte unter - er hat unter|geschnallt
miercuri, 26 aprilie 2017

Pflanze

 - die Pflanze - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

schmuggelnGermana
Romana


schmuggeln
a transporta / a aduce prin contrabandӑ / a strecura / a face contrabandӑ


durchschmuggeln
a trece (ceva) prin contrabandӑ


einschmuggeln
a introduce prin contrabandӑ / a se furișa, a intra fӑrӑ bilet (la un spectacol etc.)


herausschmuggeln
a scoate (ceva) clandestin, prin contrabandӑ


hereinschmuggeln
a introduce ceva ilegal, prin contrabandӑ


hinausschmuggeln
a scoate (ceva) clandestin, prin contrabandӑ


hineinschmuggeln
a introduce ceva ilegal, prin contrabandӑ


vorbeischmuggeln
a trece (ceva) prin contrabandӑdurchschmuggeln - er schmuggelte durch - er hat durch|geschmuggelt
einschmuggeln - er schmuggelte ein - er hat ein|geschmuggelt
herausschmuggeln - er schmuggelte heraus - er hat heraus|geschmuggelt
hereinschmuggeln - er schmuggelte herein - er hat herein|geschmuggelt
hinausschmuggeln - er schmuggelte hinaus - er hat hinaus|geschmuggelt
hineinschmuggeln - er schmuggelte hinein - er hat hinein|geschmuggelt
vorbeischmuggeln - er schmuggelte vorbei - er hat vorbei|geschmuggelt
marți, 25 aprilie 2017

Pflege

 - die Pflege - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

schmierenGermana
Romana


schmieren
a unge / a mitui / a mâzgӑli / a murdӑri / a scrie urât


abschmieren
a unge / a lubrifia / a gresa / a murdӑri / a plagia / a respinge (atacul cuiva) / a pica


anschmieren
a unge / a mâzgӑli / a mânji / a pӑcӑli / a se linguși (pe lângӑ) cineva


ausschmieren
a unge (bine, peste tot, pe dinӑuntru) / a lipi / a astupa golurile / a trage o sӑpunealӑ


beschmieren
a (se) unge / a (se) acoperi cu un strat de... / a (se) pӑta / a (se) mânji / a înșela / a pӑcӑli


einschmieren
a unge / a mâzgӑli / a mânji


hinschmieren
a mâzgӑli / a zugrӑvi (pe...) / a scrie neciteṭ


verschmieren
a unge / a întinde / a astupa / a lipi / a consuma la uns / a mâzgӑli


voll schmieren
a (se) murdӑri de tot / a (se) umple


zuschmieren
a astupa (cu chit, cu smoalӑ etc.)abschmieren - er schmierte ab - er hat ab|geschmiert
anschmieren - er schmierte an - er hat an|geschmiert
ausschmieren - er schmierte aus - er hat aus|geschmiert
beschmieren - er beschmierte - er hat beschmiert
einschmieren - er schmierte ein - er hat ein|geschmiert
hinschmieren - er schmierte hin - er ist hin|geschmiert
verschmieren - er verschmierte - er hat verschmiert
vollschmieren - er schmierte voll - er hat voll|geschmiert
zuschmieren - er schmierte zu - er hat zu|geschmiert
luni, 24 aprilie 2017

hüpfen

 - hüpfen - Cuvinte cu legatura

Substantive


Adjective
schmelzenGermana
Romana


schmelzen
a topi / a lichefia / a înmuia / a se dezgheṭa / a dispӑrea


abschmelzen
a se topi / a se dezgheṭa / a separa prin topire


aufschmelzen
a se topi (de tot) / a se deschide, a se desface prin topire / a lipi / a fixa ceva prin topire, prin sudurӑ


ausschmelzen
a topi / a extrage prin topire


dahinschmelzen
a se topi / a se subṭia, a se pierde, a se duce


einschmelzen
a topi / a se reduce prin topire


hinschmelzen
a se dezgheṭa / a se topi


umschmelzen
a retopi


verschmelzen
a topi împreunӑ / a contopi / a uni / a suda strâns / a consuma topind / a fuziona


wegschmelzen
a dispӑrea topindu-se / a îndepӑrta prin topire


zerschmelzen
a topi / a se topi de tot, complet


zusammenschmelzen
a topi împreunӑ / a contopi / a uni / a suda strâns / a consuma topind / a fuziona / a se reduce prin topireabschmelzen - er schmolz ab - er hat ab|geschmolzen
aufschmelzen - er schmolz auf - er hat auf|geschmolzen
ausschmelzen - er schmolz aus - er hat aus|geschmolzen
dahinschmelzen - er schmolz dahin - er ist dahin|geschmolzen
einschmelzen - er schmolz ein - er hat ein|geschmolzen
hinschmelzen - er schmolz hin - er ist hin|geschmolzen
umschmelzen - er schmolz um - er hat um|geschmolzen
verschmelzen - er verschmolz - er hat verschmolzen
wegschmelzen - er schmolz weg - er ist weg|geschmolzen
zerschmelzen - er zerschmolz - er ist zerschmolzen
zusammenschmelzen - er schmolz zusammen - er hat zusammen|geschmolzen