Recomandari

miercuri, 5 aprilie 2017

schließenGermana
Romana


schließen
a închide / a include / a cuprinde / a încuia / a termina / a face / a perfecta / a deduce


abschließen
a (se) închide / a (se) încuia / a (se) zӑvorî / a (se) izola / a încheia / a termina / a dezlega / a da drumul / a renunṭa


anschließen
a lega (de) / a împreuna (cu ceva) / a anexa / a conecta / a racorda / a se potrivi / a strânge


aufschließen
a descuia / a deschide / a descompune / a dizolva (în acizi puternici) / a dezagrega


ausschließen
a închide, a încuia (cuiva) ușa / a exclude / a elimina / a se retrage (din, de la)


beischließen
a anexa / a alӑtura / a adӑuga / a uni / a închide / a strânge


beschließen
a decide / a hotӑrî / a decreta / a stipula / a termina / a isprӑvi / a mӑrgini / a închide


einschließen
a închide / a împrejmui / a îngrӑdi / a include / a cuprinde


entschließen
a se hotӑrî / a se decide / a lua o hotӑrâre


erschließen
a deschide / a face accesibil / a deduce / a conchide (din) / a se desface/ a trage o concluzie


herumschließen
a suci cheia în lacӑt, în broascӑ


krumm schließen
a fixa un condamnat de butuc în așa fel încât sӑ stea strâmb


kurzschließen
a scurtcircuitaabschließen - er schloss ab - er hat ab|geschlossen
anschließen - er schloss an - er hat an|geschlossen
aufschließen - er schloss auf - er hat auf|geschlossen
ausschließen - er schloss aus - er hat aus|geschlossen
beischließen - er schloss bei - er hat bei|geschlossen
beschließen - er beschloss - er hat beschlossen
einschließen - er schloss ein - er hat ein|geschlossen
entschließen - er entschloss sich - er hat sich entschlossen
erschließen - er erschloss - er hat erschlossen
herumschließen - er schloss herum - er hat herum|geschlossen
krummschließen - er schloss krumm - er hat krumm|geschlossen
kurzschließen - er schloss kurz - er hat kurz|geschlossen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu