Recomandari

miercuri, 30 noiembrie 2016

Vocabular 192Vocabular 191mühenGermana
Romana


mühen
a se trudi / a se osteni / a-şi da osteneala


abmühen
a se munci / a se obosi / a se istovi / a se osteni / a se necăji / a se chinui


bemühen
a osteni / a supăra / a deranja / a se osteni / a se strădui / a-şi da osteneala


heraufbemühen
a se strădui să urce


herbeimühen
a (se) apropia cu mare osteneală


herbemühen
a pofti pe cineva să vină / a-şi da osteneala de a veni


hereinbemühen
a ruga pe cineva să intre / a-şi da osteneala să intre


herüberbemühen
a-şi da osteneala să vină încoace


herunterbemühen
a-şi da osteneala să coboare


hierherbemühen
a-şi da osteneala să vină încoace


hinausbemühen
a-şi da osteneala să iasă afară


hinbemühen
a-şi da osteneala să meargă încolo


hineinbemühen
a-şi da osteneala să intre


hinüberbemühen
a-şi da osteneala să meargă dincoloabmühen - er mühte sich ab - er hat sich ab|gemüht
bemühen - er bemühte - er hat bemüht
heraufbemühen - er bemühte herauf - er hat herauf|bemüht
herbemühen - er bemühte her - er hat her|bemüht
hereinbemühen - er bemühte herein - er hat herein|bemüht
herüberbemühen - er bemühte herüber - er hat herüber|bemüht
herunterbemühen - er bemühte herunter - er hat herunter|bemüht
hierherbemühen - er bemühte hierher - er hat hierher|bemüht
hinausbemühen - er bemühte hinaus - er hat hinaus|bemüht
hinbemühen - er bemühte hin - er hat hin|bemüht
hineinbemühen - er bemühte hinein - er hat hinein|bemüht
hinüberbemühen - er bemühte hinüber - er hat hinüber|bemüht
marți, 29 noiembrie 2016

Vocabular 190Vocabular 189montierenGermana
Romana


montieren
a monta / a asambla / a instala / a echipa


abmontieren
a demonta / a desface


anmontieren
a monta / a instala


aufmontieren
a monta (pe)


ausmontieren
a demonta / a echipa


einmontieren
a monta (în ceva)


fest montieren
a monta fix / a fixa


vormontieren
a monta prealabilabmontieren - er montierte ab - er hat ab|montiert
anmontieren - er montierte an - er hat an|montiert
aufmontieren - er montierte auf - er hat auf|montiert
ausmontieren - er montierte aus - er hat aus|montiert
einmontieren - er montierte ein - er hat ein|montiert
festmontieren - er montierte fest - er hat fest|montiert
vormontieren - er montierte vor - er hat vor|montiert
luni, 28 noiembrie 2016

Vocabular 188Vocabular 187mischenGermana
Romana


mischen
a (se) amesteca


abmischen
a amesteca / a mixa


aufmischen
a amesteca


beimischen
a amesteca / a adăuga în amestec


d(a)reinmischen
a se amesteca (în treburile altora) / a se vârî / a se amesteca în vorbele altora, a interveni în discuţie


darunter mischen
a amesteca printre


durchmischen
a amesteca bine / a amesteca cu altceva, cu altă materie, substanţă


einmischen
a (se) amesteca


entmischen
a separa (elementele unui amestec / a segrega (betonul)


hineinmischen
a (se) amesteca (în ceva)


mitmischen
a-şi face datoria (împreună cu alţii) / a avea un cuvânt de spus (la un concurs) / a participa activ / a se amesteca neîntrebat


untermischen
a amesteca printre / a prevedea cu un amestec / a adăuga


vermischen
a amesteca / a se amesteca / a se încrucişa / a se corci


zumischen
a adăuga amestecând


zusammenmischen
a amesteca împreunăabmischen - er mischte ab - er hat ab|gemischt
aufmischen - er mischte auf - er hat auf|gemischt
beimischen - er mischte bei - er hat bei|gemischt
dareinmischen - er mischte sich darein - er hat sich darein|gemischt
daruntermischen - er mischte darunter - er hat darunter|gemischt
durchmischen - er durchmischte - er hat durchmischt
einmischen - er mischte ein - er hat ein|gemischt
entmischen - er entmischte - er hat entmischt
hineinmischen - er mischte hinein - er hat hinein|gemischt
mitmischen - er mischte mit - er hat mit|gemischt
untermischen - er untermischte - er hat untermischt
vermischen - er vermischte - er hat vermischt
zumischen - er mischte zu - er hat zu|gemischt
zusammenmischen - er mischte zusammen - er hat zusammen|gemischt
duminică, 27 noiembrie 2016

Vocabular 186Vocabular 185