Recomandari

duminică, 30 octombrie 2016

Vocabular 154Vocabular 153lagernGermana
Romana


lagern
a fi depozitat / a fi în cantonament, în tabără / a zăcea / a fi culcat / a depozita (mărfuri) / a aşeza /a se culca


ablagern
a pune în depozit / a depozita / a depune / a campa (o trupă) / a se depune / a se înnobila


anlagern 
a admite / a acumula / a îngrămădi / a (se) depune / a se stratifica


auflagern
a rezema / a sprijini / a înmagazina / a depozita / a se sedimenta / a se aşeza în straturi


auslagern
a evacua / a muta în altă parte


beauflagen 
a impune o prestare de muncă obligatorie


belagern 
a asedia / a împresura


einlagern 
a (se) înmagazina / a (se) depozita / a (se) cantona


endlagern 
a stoca definitiv


überlagern 
a fi aşezat, depus suprapus


umlagern 
a depozita altfel / a regrupa / a se instala în altă parte / a asedia / a înconjura


veranlagen 
a evalua venitul (cuiva) în vederea stabilirii impozitului / a aranja / a prepara / a pregăti


verauslagen
a cheltui / a plăti în contul altuia / a debursa


verlagern
a deplasa / a aşeza în altă parte / a transfera (activităţi economice)


verumlagen
(austr.) a repartiza (cheltuieli, taxe etc.)


wegelagern
a jefui / a ataca la drumul mare


zwischenlagern
a depozita provizoriuablagern - er lagerte ab - er hat ab|gelagert
anlagern - er lagerte an - er hat an|gelagert
auflagern - er lagerte auf - er hat auf|gelagert
auslagern - er lagerte aus - er hat aus|gelagert
beauflagen - er beauflagte - er hat beauflagt
belagern - er belagerte - er hat belagert
einlagern - er lagerte ein - er hat ein|gelagert
endlagern - er endlagerte - er hat endgelagert
überlagern - er überlagerte - er hat überlagert
umlagern - er umlagerte - er hat umlagert
veranlagen - er veranlagte - er hat veranlagt
verauslagen - er verauslagte - er hat verauslagt
verlagern - er verlagerte - er hat verlagert
verumlagen - er verumlagte - er hat verumlagt
wegelagern - er wegelagerte - er hat gewegelagert
zwischenlagern - er lagerte zwischen - er hat zwischen|gelagert
joi, 27 octombrie 2016

Vocabular 152Vocabular 151ladenGermana
Romana


laden
a încărca / a invita / a pofti / a cita / a chema / a convoca


abladen 
a descărca / a da, a arunca jos / a încărca (o navă) / a plăti / a achita


aufladen 
a încărca / a împovăra / a impune o sarcină


ausladen 
a descărca / a goli / a debara / a contramanda o invitaţie


beiladen 
a încărca (suplimentar, împreună cu altceva) / a cita


beladen 
a (se) încărca / a se împovăra


durchladen
a arma (o armă)


einladen 
a invita / a pofti / a încărca marfă în ceva


entladen 
a descărca / a se descărca / a se uşura / a izbucni


herunterladen
a descărca din reţea


nachladen 
a încărca din nou / a încărca o armă din nou


überladen 
a transborda / a încărca, a împovăra peste măsură / a supraîncărca / a împodobi prea mult / a împopoţona


umladen 
a transborda / a încărca din nou, altfel


verladen 
a încărca în vagoane / a îmbarca / a expedia / a încărca greşit


vollladen
a umple încărcând


vorladen 
a cita / a soma / a încărca o armă prin faţă


zuladen
a mai pune, a adăuga (la încărcătură)abladen - er lud ab - er hat ab|geladen
aufladen - er lud auf - er hat auf|geladen
ausladen - er lud aus - er hat aus|geladen
beiladen - er lud bei - er hat bei|geladen
beladen - er belud - er hat beladen
durchladen - er lud durch - er hat durch|geladen
einladen - er lud ein - er hat ein|geladen
entladen - er entlud - er hat entladen
herunterladen - er lud herunter - er hat herunter|geladen
nachladen - er lud nach - er hat nach|geladen
überladen - er lud über - er hat über|geladen
umladen - er lud um - er hat um|geladen
verladen - er verlud - er hat verladen
vollladen - er lud voll - er hat voll|geladen
vorladen - er lud vor - er hat vor|geladen
zuladen - er lud zu - er hat zu|geladen
miercuri, 26 octombrie 2016

Vocabular 150Vocabular 149lachenGermana
Romana


lachen
a râde / a face un marcaj, un semn / a cresta coaja copacilor


ablachen
a muri de râs / a se topi de râs


anlachen 
a privi râzând (la cineva) / a râde la cineva / a privi radios


auflachen
a izbucni în râs / a pufni în râs


auslachen 
a râde, a-şi bate joc de cineva / a râde dupa pofta inimii / a înceta să râdă


belachen
a-şi bate joc de cineva sau ceva / a lua în derâdere


entgegenlachen 
a râde spre cineva


herauslachen 
a izbucni în râs / a pufni în râs


hineinlachen 
a râde în sinea sa


hohnlachen
a râde batjocoritor, dispreţuitor, ironic


kaputtlachen
a se strica de râs


kranklachen 
a leşina de râs


krummlachen 
a se strica de râs


loslachen 
a începe să râdă


scheckiglachen 
a se tăvăli de râs


schieflachen 
a se strâmba de râs


totlachen 
a muri de râs


verlachen
a râde / a-şi bate joc de cineva / a lua pe cineva în râs / a petrece râzând


zulachen 
a râde către cineva


zurücklachen
a râde înapoiablachen - er lachte ab - er hat ab|gelacht
anlachen - er lachte an - er hat an|gelacht
auflachen - er lachte auf - er hat auf|gelacht
auslachen - er lachte aus - er hat aus|gelacht
belachen - er belachte - er hat belacht
entgegenlachen - er lachte entgegen - er hat entgegen|gelacht
herauslachen - er lachte heraus - er hat heraus|gelacht
hineinlachen - er lachte hinein - er hat hinein|gelacht
hohnlachen - er hohnlachte - er hat hohngelacht
kaputtlachen - er lachte sich kaputt - er hat sich kaputt|gelacht
kranklachen - er lachte sich krank - er hat sich krank|gelacht
krummlachen - er lachte sich krumm - er hat sich krumm|gelacht
loslachen - er lachte los - er hat los|gelacht
scheckiglachen - er lachte sich scheckig - er hat sich scheckig|gelacht
schieflachen - er lachte sich schief - er hat sich schief|gelacht
totlachen - er lachte sich tot - er hat sich tot|gelacht
verlachen - er verlachte - er hat verlacht
zulachen - er lachte zu - er hat zu|gelacht
zurücklachen - er lachte zurück - er hat zurück|gelacht