Recomandari

joi, 30 martie 2017

Schlüssel

 - der Schlüssel - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

schleichenGermana
Romana


schleichen
a se furișa / a se strecura / a merge / a veni tiptil, pe furiș / a se târî


anschleichen
a se apropia târâș / a se apropia (de ceva) târându-se neobservat


ausschleichen
a reduce din cantitatea unui medicament, pânӑ se eliminӑ complet


beschleichen
a se apropia pe furiș (de cineva) / a se strecura / a cuprinde pe nesimṭite


dahinschleichen
a se furișa / (despre timp) a trece încet / a se târî ca melcul


davonschleichen
a se îndepӑrta, a pleca pe furiș


durchschleichen
a trece pe furiș prin / a se furișa prin / a strӑbate, a trece (un spaṭiu, un loc) pe furiș


einschleichen
a intra pe furiș / a se strecura / a se furișa


erschleichen
a obṭine, a dobândi prin vicleșug, prin tertipuri / a capta / a lua prin surprindere / a surprinde


fortschleichen
a pleca pe furiș / a pleca șerpuind


heranschleichen
a se apropia pe furiș (de)


herausschleichen
a ieși pe furiș


hereinschleichen
a se furișa înӑuntruanschleichen - er schlich an - er ist an|geschlichen
ausschleichen - er schlich aus - er hat aus|geschlichen
beschleichen - er beschlich - er hat beschlichen
dahinschleichen - er schlich dahin - er ist dahin|geschlichen
davonschleichen - er schlich davon - er ist davon|geschlichen
durchschleichen - er schlich durch - er ist durch|geschlichen
einschleichen - er schlich ein - er hat ein|geschlichen
erschleichen - er erschlich - er hat erschlichen
fortschleichen - er schlich fort - er hat fort|geschlichen
heranschleichen - er schlich heran - er ist heran|geschlichen
herausschleichen - er schlich heraus - er ist heraus|geschlichen
hereinschleichen - er schlich herein - er ist herein|geschlichen
Brief

 - der Brief - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

schlagenGermana
Romana


schlagen
a bate / a lovi / a izbi / a nimeri / a atinge / a birui / a alunga / a ambala / a da / a izbucni / a fi de resortul / a-și croi drumul / a trece


abschlagen
a da jos / a doborî / a tӑia / a desface / a demonta / a dezverga / a refuza / a respinge (un asalt) / a canaliza / a ciocӑni / a se abate / a pierde


aneinander schlagen
a lovi un lucru de altul


anschlagen
a bate (un cui) / a pironi / a intona / a publica / a estima / a lovi / a atinge / a fixa / a rӑsuna / a prii


aufschlagen
a ridica / a sufleca / a tivi / a deschide / a sparge / a urca / a izbucni


ausschlagen
a scoate / a gӑuri / a decupa bӑtând / a stinge cӑlcând / a tapisa / a refuza / a para / a extrage (minereu) / a nu mai bate / a pendula / a înverzi / a umezi


beschlagen
a fixa / a fereca / a potcovi / a goni / a popri / a confisca / a ciopli / a fixa pânzele / a se acoperi cu umezealӑ / a picura


breitschlagen
a turti / a lӑṭi (prin batere) / a convinge / a impresiona / a face praf (pe cineva)


dazuschlagen
a mai adӑuga ceva (la) / a mӑri


dazwischenschlagen
a interveni brutal / a face ordine prin bӑtaie / a interveni energic


dreinschlagen
a lovi furios (în dreapta și în stânga) / a lovi cu sete / a se amesteca în bӑtaie


durchschlagen
a trece prin / a pӑtrunde / a predomina / a se arde / a filtra / a bate zdravӑn pe cineva / a reuși


einschlagen
a bate / a înfige bӑtând / a sparge / a scurta / a apuca (pe un drum) / a exersa / a consimṭi dând mâna / a lua cursul dorit / a ṭine de / a lovi în cinevaabschlagen - er schlug ab - er hat ab|geschlagen
aneinanderschlagen - er schlug aneinander - er hat aneinander|geschlagen
anschlagen - er schlug an - er hat an|geschlagen
aufschlagen - er schlug auf - er hat auf|geschlagen
ausschlagen - er schlug aus - er hat aus|geschlagen
beschlagen - er beschlug - er hat beschlagen
breitschlagen - er schlug breit - er hat breit|geschlagen
dazuschlagen - er schlug dazu - er hat dazu|geschlagen
dazwischenschlagen - er schlug dazwischen - er hat dazwischen|geschlagen
dreinschlagen - er schlug drein - er hat drein|geschlagen
durchschlagen - er durchschlug - er hat durchschlagen
einschlagen - er schlug ein - er hat ein|geschlagen
marți, 28 martie 2017

schlafenGermana
Romana


schlafen
a dormi / a sta liniștit / a nu fi trezit, agitat / a trӑi, a se culca (cu cineva)


ausschlafen
a dormi îndeajuns / a se sӑtura de somn


beischlafen
a avea relaṭii sexuale


beschlafen
a se culca (cu o femeie) / a reflecta peste noapte (la o hotӑrîre, acṭiune etc.)


durchschlafen
a dormi (un anumit timp)  fӑrӑ întrerupere / a scӑpa (prin somn), a dormi (în timpul unei boli, al unui pericol)


einschlafen
a adormi / a amorṭi / a se domoli / a se potoli / a muri, a adormi pe veci


entschlafen
a adormi / a muri / a deceda / a rӑposa


überschlafen
a se mai gândi o noapte (la) / a dormi prea mult


verschlafen
a dormi / a petrece timpul dormind / a se reface dormind / a pierde, a scӑpa din cauza dormitului


vorschlafen
a dormi înainte, știind cӑ dupӑ aceea nu se poate dormi suficient


weiterschlafen
a dormi mai departeausschlafen - er schlief aus - er hat aus|geschlafen
beischlafen - er schlief bei - er hat bei|geschlafen
beschlafen - er beschlief - er hat beschlafen
durchschlafen - er durchschlief - er hat durchschlafen
einschlafen - er schlief ein - er ist ein|geschlafen
entschlafen - er entschlief - er ist entschlafen
überschlafen - er überschlief - er hat überschlafen
verschlafen - er verschlief - er hat verschlafen
vorschlafen - er schlief vor - er hat vor|geschlafen
weiterschlafen - er schlief weiter - er hat weiter|geschlafen
Krankenhaus

 - das Krankenhaus - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

luni, 27 martie 2017

schießenGermana
Romana


schießen
a trage (un glonte / o sӑgeatӑ) / a împușca / a lovi (cu un glonte etc.) / a dinamita / a trece repede / a se repezi


abschießen
a descӑrca / a slobozi (o armӑ) / a arunca, a lansa, a trimite (o sӑgeatӑ, o rachetӑ, etc.) / a doborî (cu tunul) / a împușca


anschießen
a rӑni cu o armӑ de foc / a încerca trӑgând / a da semnalul (prin salve) / a potrivi la ceva / a da buzna / a se cristaliza


aufschießen
a sparge prin lovituri de armӑ / a goni vânatul cu focuri de armӑ) / a ṭâșni (în sus) / a se repezi


ausschießen
a pustii, a epuiza (prin împușcare) / a concura la tir / a elimina / a tria / a goli trӑgând / a fi proeminent / a se decolora


beischießen
a contribui la ceva / a cotiza / a subvenṭiona


beschießen
a trage (în...) / a deschide focul (asupra...) / a bombarda / a trage salve în onoarea cuiva / a placa / a acoperi / a aduce folos


danebenschießen
a trage alӑturi / a se inșela / a o nimeri alӑturi


davonschießen
a pleca în galop, în fugӑ mare, ca o vijelie


drauflosschießen
a-i da înainte cu tragerea / a împușca fӑrӑ a ṭine cont de nimeni, nimic


durchschießen
a trage (cu arma) prin / a trece în vitezӑ printr-un loc / a strӑpunge (cu gloanṭe) / a ciurui / a strӑfulgera


einschießen
a împușca / a dӑrâma prin împușcӑturi / a încerca (o armӑ de foc) / a bӑga repede / a avansa / a veni repede


erschießen
a (se) împușca
abschieben - er schob ab - er hat ab|geschoben
anschieben - er schob an - er hat an|geschoben
aufschieben - er schob auf - er hat auf|geschoben
beiseiteschieben - er schob beiseite - er hat beiseite|geschoben
davorschieben - er schob davor - er hat davor|geschoben
dazwischenschieben - er schob dazwischen - er hat dazwischen|geschoben
durchschieben - er schob durch - er hat durch|geschoben
einschieben - er schob ein - er hat ein|geschoben
fortschieben - er schob fort - er hat fort|geschoben
hereinschieben - er schob herein - er hat herein|geschoben
herschieben - er schob her - er hat her|geschoben
hinaufschieben - er schob hinauf - er hat hinauf|geschoben