Recomandari

joi, 14 decembrie 2017

Gefühl

 - das Gefühl Cuvinte cu legatura
·      das Gefühl - die Gefühle (f.- das ghefiul - di ghefiule) = sentimentul / simirea / simul pentru / senzaia / presimirea - sentimentele / simirile / simurile pentru / senzaiile / presimirile

Substantive


Verbe


Adjective

zerrenGermana
Romana


zerren
a târî / a trage / a smulge / a smuci / a întinde


aufzerren
a deschide trӑgând, smucind / a scula /
a ridica smucind, trӑgând


entzerren
a redresa / a compensa / a egaliza /
a înlӑtura distorsiunile


fortzerren
a târî în altӑ parte / a târî mai încolo


herauszerren
a târî afarӑ / a smulge / a scoate cu forṭa


herumzerren
a trage încoace și încolo / a smulge / a scӑrmӑna


hervorzerren
a târî, a trage, a smulge, a smuci în faṭӑ


hineinzerren
a târî, a trage, a smulge, a smuci înӑuntru


verzerren
a (se) schimonosi / a (se) strâmba / a se crispa /
a distorsiona / a deforma


wegzerren
a trage / a târî cu sila / a smuci la o parteaufzerren - er zerrte auf - er hat auf|gezerrt
entzerren - er entzerrte - er hat entzerrt
fortzerren - er zerrte fort - er hat fort|gezerrt
herauszerren - er zerrte heraus - er hat heraus|gezerrt
herumzerren - er zerrte herum - er hat herum|gezerrt
hervorzerren - er zerrte hervor - er hat hervor|gezerrt
hineinzerren - er zerrte hinein - er hat hinein|gezerrt
verzerren - er verzerrte - er hat verzerrt
wegzerren - er zerrte weg - er hat weg|gezerrt
Wort

 - das Wort Cuvinte cu legatura
·      das Wort - die Worte / die Wörter (f.- das vort - di vorte / di viortӑr) = cuvântul / termenul (din vocabular) / vorba / parola - cuvintele / termenele (din vocabular) / vorbele / parolele

Substantive


Verbe


Adjective

zeigen
Germana
Romana


zeigen
a arӑta / a indica / a se manifesta / a se vedea


anzeigen
a însemna / a indica / a prevesti / a anunṭa /
a înștiinṭa / a aviza / a informa / a denunṭa /
a reclama / a afișa


aufzeigen
a arӑta / a demonstra / a scoate în evidenṭӑ


bezeigen
a (se) arӑta / a (se) manifesta


erzeigen
a dovedi / a face / a arӑta / a manifesta / a exprima


herumzeigen
a arӑta în toate pӑrṭile


herzeigen
a arӑta (încoace)


hinaufzeigen
a arӑta, a indica în sus


verzeigen
a însemna / a indica / a prevesti / a anunṭa /
a înștiinṭa / a aviza / a informa / a denunṭa /
a reclama / a afișa


vorzeigen
a arӑta (la cerere) / a prezenta


anzeigen - er zeigte an - er hat an|gezeigt
aufzeigen - er zeigte auf - er hat auf|gezeigt
bezeigen - er bezeigte - er hat bezeigt
erzeigen - er erzeigte - er hat erzeigt
herumzeigen - er zeigte herum - er hat herum|gezeigt
herzeigen - er zeigte her - er hat her|gezeigt
hinaufzeigen - er zeigte hinauf - er hat hinauf|gezeigt
verzeigen - er verzeigte - er hat verzeigt
vorzeigen - er zeigte vor - er hat vor|gezeigt
miercuri, 13 decembrie 2017

Blatt

 - das Blatt Cuvinte cu legatura
·      das Blatt - die Blätter (f.- das blat- di bletӑr) = frunza / foaia / fila / ziarul / tӑblia mesei / cartea de joc - frunzele / foile / filele / ziarele / tӑbliile meselor / cӑrṭile de joc

Substantive


Verbe


Adjective

zeichnenGermana
Romana


zeichnen
a desena / a însemna / a marca / a semna / a iscӑli /
a subscrie / a lӑsa urme


auszeichnen
a decora / a distinge / a evidenṭia / a nota /
a marca / a termina de desenat / a desena complet /
a se distinge


bezeichnen
a marca / a însemna / a desemna / a indica /
a exprima / a caracteriza / a semnifica /
a umple cu desene


einzeichnen
a desena în ceva / a înscrie / a nota / a se înscrie


gegenzeichnen
a contrasemna / a confirma prin semnӑtura sa


hinzeichnen
a desena într-o direcṭie


nachzeichnen
a copia un desen / a desena dupӑ model


planzeichnen
a desena, a schiṭa un proiect


überzeichnen
a desena pânӑ dincolo /
a depӑși linia, marginea desenând / a șarja


umzeichnen
a desena din nou / a schimba desenul /
a înconjura cu desene / a trage linii / a schiṭaauszeichnen - er zeichnete aus - er hat aus|gezeichnet
bezeichnen - er bezeichnete - er hat bezeichnet
einzeichnen - er zeichnete ein - er hat ein|gezeichnet
gegenzeichnen - er zeichnete gegen - er hat gegen|gezeichnet
hinzeichnen - er zeichnete hin - er hat hin|gezeichnet
nachzeichnen - er zeichnete nach - er hat nach|gezeichnet
planzeichnen - er planzeichnete - er hat plangezeichnet
überzeichnen - er überzeichnete - er hat überzeichnet
umzeichnen - er zeichnete um - er hat um|gezeichnet
marți, 12 decembrie 2017

Eis

 - das Eis Cuvinte cu legatura
·      das Eis - -- (f.- das ais) = gheaa / îngheata / atitudinea rezervatӑ - --

Substantive


Verbe


Adjective