Recomandari

marți, 31 octombrie 2017

Versprechen

 - das Versprechen Cuvinte cu legatura
·      das Versprechen - die Versprechen (f.- das fӑrșprehӑn - di fӑrșprehӑn) = promisiunea / fӑgӑduiala - promisiunile / fӑgӑduielile

Verbe


Adjective

wagenGermana
Romana

wagen
a îndrӑzni / a cuteza / a risca / a (se) hazarda /
a pune în joc


durchwagen
a îndrӑzni / a se încumeta sӑ treacӑ prin


heranwagen
a îndrӑzni sӑ se apropie (de cineva, ceva) /
a-și lua inima în dinṭi


herauswagen
a îndrӑzni, a cuteza, a se încumeta sӑ iasӑ


hereinwagen
a îndrӑzni sӑ intre


hervorwagen
a îndrӑzni sӑ iasӑ


hierherwagen
a îndrӑzni sӑ vinӑ încoace


hinaufwagen
a îndrӑzni sӑ urce


hinauswagen
a îndrӑzni sӑ iasӑ


hinwagen
a îndrӑzni sӑ meargӑ încolo


vorwagen
a îndrӑzni sӑ înainteze

durchwagen - er wagte sich durch - er hat sich durch|gewagt
heranwagen - er wagte sich heran - er hat sich heran|gewagt
herauswagen - er wagte sich heraus - er hat sich heraus|gewagt
hereinwagen - er wagte sich herein - er hat sich herein|gewagt
hervorwagen - er wagte sich hervor - er hat sich hervor|gewagt
hierherwagen - er wagte sich hierher - er hat sich hierher|gewagt
hinaufwagen - er wagte sich hinauf - er hat sich hinauf|gewagt
hinauswagen - er wagte sich hinaus - er hat sich hinaus|gewagt
hinwagen - er wagte sich hin - er hat sich hin|gewagt
vorwagen - er wagte sich vor - er hat sich vor|gewagt
luni, 30 octombrie 2017

Geisel

 - die Geisel Cuvinte cu legatura
·      die Geisel - die Geiseln (f.- di gaizӑl - di gaizӑln) = ostaticul - ostaticii

Verbe


Adjective

wachsenGermana
Romana


wachsen
a crește / a se face (mai) mare / a cerui /
a da cu cearӑ


anwachsen
a crește / a spori / a se înmuli / a (se) prinde /
a se fixa


aufwachsen
a crește / a se face mare / a se ridica / a se înӑla /
a apӑrea


auswachsen
a crește mare / a atinge vârsta de adult /
a se face mare / a germina /
a încoli / (despre haine) a rӑmâne prea mic


bewachsen
a acoperi (prin creștere) / a nӑpӑdi


durchwachsen
a crește prin ceva / a se întinde crescând


einwachsen
a pӑtrunde (prin creștere) / a crește în /
a prinde rӑdӑcini


entwachsen
(despre plante) a crește, a rӑsӑri (din...) /
a fi prea mare sau prea matur (pentru)


erwachsen
a crește / a se trage / a-și avea originea /
a rezulta din


festwachsen
a se înrӑdӑcina


heranwachsen
a crește / a se dezvota (pânӑ la punctul de...) /
a ajunge la maturitate


herauswachsen
a ieși, a rӑsӑri (din) / (despre copii)
a crește peste mӑsura hainelor


herüberwachsen
a crește încoaceanwachsen - er wuchs an - er ist an|gewachsen
aufwachsen - er wuchs auf - er ist auf|gewachsen
auswachsen - er wuchs aus - er ist aus|gewachsen
bewachsen - er bewuchs - er hat bewachsen
durchwachsen - er wuchs durch - er ist durch|gewachsen
einwachsen - er wuchs ein - er ist ein|gewachsen
entwachsen - er entwuchs - er ist entwachsen
erwachsen - er erwuchs - er ist erwachsen
festwachsen - er wuchs fest - er ist fest|gewachsen
heranwachsen - er wuchs heran - er ist heran|gewachsen
herauswachsen - er wuchs heraus - er ist heraus|gewachsen
herüberwachsen - er wuchs herüber - er ist herüber|gewachsen
duminică, 29 octombrie 2017

Stein

 - der Stein Cuvinte cu legatura
·      der Stein - die Steine (f.- der ștain - di ștaine) = piatra / stânca / roca / cӑrӑmida - pietrele / stâncile / rocile / cӑrӑmizile

SubstantiveVerbe


Adjective