Recomandari

miercuri, 31 mai 2017

Gewebe

 - das Gewebe - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

siegelnGermana
Romana


siegeln
a pecetlui / a sigila


besiegeln
a pecetlui / a sigila / a întӑri / a pecetlui / a hotӑrî


besiegen
a birui / a învinge / a înfrânge


einsiegeln
a închide ermetic / a pecetlui


entsiegeln
a rupe / a scoate sigiliile / a desigila / a despecetlui / a dezvӑlui (o tainӑ)


obsiegen
a triumfa / a birui / a învinge


versiegeln
a sigila / a pecetlui


versiegen
a seca / a epuiza / a se sleibesiegeln - er besiegelte - er hat besiegelt
besiegen - er besiegte - er hat besiegt
einsiegeln - er siegelte ein - er hat ein|gesiegelt
entsiegeln - er entsiegelte - er hat entsiegelt
obsiegen - er obsiegte - er hat obsiegt
versiegeln - er versiegelte - er hat versiegelt
versiegen - er versiegte - er ist versiegt
marți, 30 mai 2017

Arbeitnehmer

 - der Arbeitnehmer - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

siedelnGermana
Romana


siedeln
a se așeza / a se stabili / a se statornici / a întemeia o colonie


ansiedeln
a (se) stabili / a (se) așeza / a (se) coloniza


aussiedeln
a evacua / a transplanta / a muta o populaṭie / a face sӑ emigreze / a emigra / a pleca


besiedeln
a coloniza / a popula (o regiune)


übersiedeln
a se muta / a coloniza / a emigra


umsiedeln
a se muta (dintr-un loc într-altul) / a (strӑ)muta (o populaṭie)


zersiedeln
a distruge, a deteriora prin colonizare


zwangsumsiedeln
a muta forṭat / a deporta / a evacuaansiedeln - er siedelte an - er hat an|gesiedelt
aussiedeln - er siedelte aus - er hat aus|gesiedelt
besiedeln - er besiedelte - er hat besiedelt
übersiedeln - er siedelte über - er ist über|gesiedelt
umsiedeln - er siedelte um - er hat um|gesiedelt
zersiedeln - er zersiedelte - er hat zersiedelt
zwangsumsiedeln - er zwangsumsiedelte - er hat zwangsumgesiedelt
luni, 29 mai 2017

Malerei

 - die Malerei - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

sichernGermana
Romana


sichern
a asigura / a pune la adӑpost / a adulmeca


absichern
a lua mӑsuri de siguranṭӑ / a asigura / a proteja


entsichern
a scoate piedica sau siguranṭa (unei arme de foc) / a dezasigura (arma)


kaskoversichern
a face o asigurare casco


rückversichern
a (se) reasigura


teilkaskoversichern
a asigura parṭial casco


überversichern
a supraasigura


unterversichern
a asigura insuficient


versichern
a asigura / a încredinṭa / a afirma / a confirma / a face asigurare


vollkaskoversichern
a asigura casco


zusichern
a asigura / a garanta (cuiva ceva)absichern - er sicherte ab - er hat ab|gesichert
entsichern - er entsicherte - er hat entsichert
kaskoversichern - er kaskoversicherte - er hat kaskoversichert
rückversichern - er versicherte rück - er hat rück|versichert
teilkaskoversichern - er teilkaskoversicherte - er hat teilkaskoversichert
überversichern - er versicherte über - er hat über|versichert
unterversichern - er versicherte unter - er hat unter|versichert
versichern - er versicherte - er hat versichert
vollkaskoversichern - er vollkaskoversicherte - er hat vollkaskoversichert
zusichern - er sicherte zu - er hat zu|gesichert
duminică, 28 mai 2017

beherrschen

 - beherrschen - Cuvinte cu legatura

Substantive


Adjective

setzenGermana
Romana


setzen
a așeza (pe scaun, bancӑ, etc.) / a pune / a ridica / a alcӑtui / a planta / a culege / a face un salt / a se pune / a se tasa


absetzen
a da jos / a depune / a pune / a destitui / a vinde / a desface / a culege / a distinge / a scoate / a se opri /  a se desprinde / a se depozita


aneinander setzen
a așeza împreunӑ, unul lângӑ altul / a pune într-un rând


ansetzen
a așeza / a pune la... / a alӑtura / a adӑuga / a face / a prepara / a fixa (un termen, timpul etc.) / a se apuca de ceva / a depozita / a estima / a încerca


aufsetzen
a așeza / a pune pe (sau peste) / a ridica 7 a compune / a pune piciorul pe / a ateriza / a aplica


auseinander setzen
a așeza la distanṭӑ, separat / a despӑrṭi / a expune / a explica / a discuta / a dezbate / a se ocupa îndeaproape de ceva / a se aranja


aussetzen
a pune, a așeza (afarӑ) / a abandona / a pӑrӑsi / a popula / a transplanta / a (se) expune / a critica / a obiecta / a se opri


beiseite setzen
a pune la o parte (sau deoparte)


beisetzen
a adӑuga / a înmormânta / a pune pe foc/(mar.) a întinde vela


besetzen
a garnisi / a împodobi / a tivi / a borda / a ocupa (un post) / a rezerva / a umple, a popula / a așeza / a pune (în sau pe ceva)


dagegensetzen
a opune / a aduce drept contraargument


daransetzen
a pune (pe cineva) sӑ lucreze / a face toate eforturile / a îndrӑzni / a pune în joc / a se apuca de treabӑ (stând jos)


dareinsetzen
a mobiliza / a pune în jocabsetzen - er setzte ab - er hat ab|gesetzt
aneinandersetzen - er setzte aneinander - er hat aneinander|gesetzt
ansetzen - er setzte an - er hat an|gesetzt
aufsetzen - er setzte auf - er hat auf|gesetzt
auseinandersetzen - er setzte auseinander - er hat auseinander|gesetzt
aussetzen - er setzte aus - er hat aus|gesetzt
beiseitesetzen - er setzte beiseite - er hat beiseite|gesetzt
beisetzen - er setzte bei - er hat bei|gesetzt
besetzen - er besetzte - er hat besetzt
dagegensetzen - er setzte dagegen - er hat dagegen|gesetzt
daransetzen - er setzte daran - er hat daran|gesetzt
dareinsetzen - er setzte darein - er hat darein|gesetzt