Recomandari

luni, 31 iulie 2017

stehlen

 - stehlen - Cuvinte cu legatura
stehlen (f.- ștelӑn) a fura

Substantive


Adjective

steuernGermana
Romana


steuern
a conduce / a ghida / a impune / a plӑti impozite / a remedia / a se îndrepta spre / a viza / a ṭinti


ansteuern
a dirija / a pune capul pe... / a lua curs spre / a pilota spre / a acosta


aussteuern
a înzestra / a da zestre / a dota / a echipa / a ieși din port


beisteuern
a contribui la ceva / a cotiza / a subvenṭiona


besteuern
a impune / a pune dӑri, impozite (pe...) / a conduce (o navӑ) / a guverna


einsteuern
a dirija într-o anumitӑ direcṭie


fernsteuern
a telecomanda / a conduce de la distanṭӑ


gegensteuern
a conduce în direcṭia opusӑ a drumului


hinsteuern
a cârmi / a îndrepta (cӑtre) / a tinde / a urmӑri (ceva)


lossteuern
a se îndrepta (spre)


nachversteuern
a impozita suplimentar


übersteuern
a stabili (cuiva) un impozit prea mare


umsteuern
a schimba cursul / a schimba, a inversa mersul / a reversaansteuern - er steuerte an - er hat an|gesteuert
aussteuern - er steuerte aus - er hat aus|gesteuert
beisteuern - er steuerte bei - er hat bei|gesteuert
besteuern - er besteuerte - er hat besteuert
einsteuern - er steuerte ein - er hat ein|gesteuert
fernsteuern - er steuerte fern - er hat fern|gesteuert
gegensteuern - er steuerte gegen - er hat gegen|gesteuert
hinsteuern - er steuerte hin - er ist hin|gesteuert
lossteuern - er steuerte los - er ist los|gesteuert
nachversteuern - er versteuerte nach - er hat nach|versteuert
übersteuern - er übersteuerte - er hat übersteuert
umsteuern - er steuerte um - er hat um|gesteuert
stemmen

 - stemmen - Cuvinte cu legatura
·       stemmen (f.- ștemӑn) = a se opinti / a ridica / a sprijini / a propti / a rezema / a dӑltui / a scobi / a fixa bine / a se opune

Substantive


Adjective

sterbenGermana
Romana


sterben
a muri / a deceda / a rӑposa


absterben
(despre plante) a pieri, a se usca / a se atrofia / a deveni insensibil, nepӑsӑtor, a se împietri / a pierde prin moarte


aussterben
a muri / a se sfârși / a pieri / (despre popoare) a se stinge / a dispӑrea / (despre localitӑţi) a se depopula / a deveni pustiu


dahinsterben
a fi pe moarte / a trage sӑ moarӑ / a se stinge / a se prӑpӑdi


ersterben
a slӑbi / a se stinge / a dispӑrea / a muri


versterben
a deceda / a rӑposa


wegsterben
a muri (înaintea cuiva)absterben - er starb ab - er ist ab|gestorben
aussterben - er starb aus - er ist aus|gestorben
dahinsterben - er starb dahin - er ist dahin|gestorben
ersterben - er erstarb - er ist erstorben
versterben - er verstarb - er ist verstorben
wegsterben - er starb weg - er ist weg|gestorben
joi, 27 iulie 2017

Blut

 - Das Blut - Cuvinte cu legatura
·       Das Blut - -- (f.- das blut) = sângele - --

Substantive


Verbe


Adjective

stemmenGermana
Romana


stemmen
a se opinti / a ridica / a sprijini / a propti / a rezema / a scobi / a fixa bine


anstemmen
a rezema / a sprijini (contra, de) / a se opinti / a se împotrivi


aufstemmen
a deschide (cu o daltӑ) / a sprijini / a propti / a apӑsa pe / a se opune / a se înfige (înaintea cuiva)


dagegenstemmen
a se opune cu toatӑ forţa, cu toate mijloacele, cu încӑpӑţânare


einstemmen
a propti / a face gӑuri


entgegenstemmen
a se propti contra


hochstemmen
a ridica (ceva greu)


vorstemmen
a propti / a rezema în faţӑanstemmen - er stemmte an - er hat an|gestemmt
aufstemmen - er stemmte auf - er hat auf|gestemmt
dagegenstemmen - er stemmte sich dagegen - er hat sich dagegen|gestemmt
einstemmen - er stemmte ein - er hat ein|gestemmt
entgegenstemmen - er stemmte sich entgegen - er hat sich entgegen|gestemmt
hochstemmen - er stemmte hoch - er hat hoch|gestemmt
vorstemmen - er stemmte vor - er hat vor|gestemmt
miercuri, 26 iulie 2017

Winkel

 - der Winkel Cuvinte cu legatura
der Winkel - die Winkel (f.- der vincӑl - di vincӑl) = colul / colișorul / ungherul / unghiul / echerul / vinclul - colurile / colișoarele / ungherele / unghiurile / echerele / vinclurile

Substantive


Verbe


Adjective

stellenGermana
Romana


stellen
a pune / a așeza / a aranja / a se prezenta / a se înţelege / a se preface / a se comporta / a elabora


abbestellen
a anula o comandӑ / a decomanda / a contramanda


abstellen
a pune jos / a depune / a depӑrta / a pune la o parte / a opri / a desfiinţa / a orienta


anheim stellen
a lӑsa  în voia, la aprecierea cuiva


anstellen
a rezema de... / a așeza de... / a da un serviciu, un post / a tocmi / a recruta / a utiliza / a organiza / a se preface


aufstellen
a așeza vertical, în picioare / a instala / a monta / a aranja / a forma / a fixa / a stabili


ausstellen
a expune / a etala / a pune / a emite (o poliţӑ) / a critica / a stinge / a opri


beistellen
a pune la dispoziţie / a pune, a așeza alӑturi (de ceva) / a transporta


bereitstellen
a pregӑti / a pune la îndemânӑ / a aloca


besser stellen
a crea (cuiva) o situaţie materialӑ mai bunӑ


bestellen
a chema / a invita / a cita / a comanda / a (se) abona / a aranja / a face / a încӑrca / a desemna


bloßstellen
a demasca / a divulga / a descoperi / a (se) compromite / a (se) face ridicol / a (se) expune


dagegenstellen
a opune / a replicaabbestellen - er bestellte ab - er hat ab|bestellt
abstellen - er stellte ab - er hat ab|gestellt
anheim stellen - er stellte anheim - er hat anheim|gestellt
anstellen - er stellte an - er hat an|gestellt
aufstellen - er stellte auf - er hat auf|gestellt
ausstellen - er stellte aus - er hat aus|gestellt
beistellen - er stellte bei - er hat bei|gestellt
bereitstellen - er stellte bereit - er hat bereit|gestellt
besser stellen - er stellte besser - er hat besser|gestellt
bestellen - er bestellte - er hat bestellt
bloßstellen - er stellte bloß - er hat bloß|gestellt
dagegenstellen - er stellte dagegen - er hat dagegen|gestellt