Recomandari

marți, 28 februarie 2017

offen

 - offen - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

saugenGermana
Romana


saugen
a suge / a aspira / a absorbi / a molfӑi


absaugen
a desprinde sugând / a suge / a aspira / a absorbi / a curӑṭa cu aspiratorul (un covor etc.)


ansaugen
a începe sӑ sugӑ / a aspira / a absorbi


aufsaugen
a absorbi / a aspira


aussaugen
a suge / a scoate, a extrage sugând / a aspira / a suge tot / a deșerta sugând / a epuiza, a slei (solul) / a exploata


einsaugen
a suge / a aspira / a absorbi / a se lipi / a se absorbi


festsaugen
a se lipi tare sugând


heraussaugen
a aspira, a absorbi, a suge în afarӑ


hineinsaugen
a aspira înӑuntru


staubsaugen
a da cu aspiratorul


voll saugen
a se îmbiba / a se umple aspirând, sugândabsaugen - er saugte ab - er hat ab|gesaugt
ansaugen - er saugte an - er hat an|gesaugt
aufsaugen - er saugte auf - er hat auf|gesaugt
aussaugen - er sog aus - er hat aus|gesogen
einsaugen - er sog ein - er hat ein|gesogen
festsaugen - er sog sich fest - er hat sich fest|gesogen
heraussaugen - er saugte heraus - er hat heraus|gesaugt
hineinsaugen - er sog hinein - er hat hinein|gesogen
staubsaugen - er staubsaugte - er hat gestaubsaugt
vollsaugen - er saugte sich voll - er hat sich voll|gesaugt
luni, 27 februarie 2017

Wunsch

 - Wunsch - Cuvinte cu legatura

Substantive


Verbe


Adjective

saufenGermana
Romana


saufen
(despre animale) a bea, a se adӑpa / a bea cu nesaṭ / a bea prea mult / a fi beṭiv


absaufen
(despre animale) a bea sorbind de deasupra / a se umple cu apӑ / a se scufunda / (auto.) a se îneca


ansaufen
a îmbӑta / (mine) a se inunda, a se umple cu apӑ


aussaufen
(despre animale) a bea tot, a bea pânӑ la fund / a înceta de bӑut / a nu mai bea


besaufen
a se îmbӑta


durchsaufen
a bea pânӑ la sfârșitul (petrecerii etc.)


ersaufen
a se îneca


totsaufen
a se nenorici din cauza bӑuturii / a bea pânӑ a muri


versaufen
a cheltui cu bӑutura / a petrece bând / a deveni beṭiv / a se îneca / a se umple de apӑ


vollsaufen
a se îmbӑta criṭӑ


wegsaufen
a bea bӑutura altcuiva


weitersaufen
a continua sӑ beaabsaufen - er soff ab - er ist ab|gesoffen
ansaufen - er soff sich an - er hat sich an|gesoffen
aussaufen - er soff aus - er hat aus|gesoffen
besaufen - er besoff sich - er hat sich besoffen
durchsaufen - er durchsoff - er hat durchsoffen
ersaufen - er ersoff - er ist ersoffen
totsaufen - er soff sich tot - er hat sich tot|gesoffen
versaufen - er versoff - er hat versoffen
vollsaufen - er soff sich voll - er hat sich voll|gesoffen
wegsaufen - er soff weg - er hat weg|gesoffen
weitersaufen - er soff weiter - er hat weiter|gesoffen
duminică, 26 februarie 2017

ersetzen

 - ersetzen - Cuvinte cu legatura

Substantive


Adjective

sammelnGermana
Romana


sammeln
a aduna / a strânge / a culege / a colecta / a colecţiona / a acumula / a uni


absammeln
a culege / a face o chetӑ


ansammeln
a (în)grӑmӑdi / a aduna / a strânge / a acumula


aufsammeln
a aduna / a culege / a strânge de pe jos / a înhӑţa


besammeln
a aduna / a convoca / a concentra / a mobiliza (trupe, asociaţii)


einsammeln
a aduna / a strânge


versammeln
a aduna / a strânge / a întruni / a convoca


zusammensammeln
a aduna / a strângeabsammeln - er sammelte ab - er hat ab|gesammelt
ansammeln - er sammelte an - er hat an|gesammelt
aufsammeln - er sammelte auf - er hat auf|gesammelt
besammeln - er besammelte - er hat besammelt
einsammeln - er sammelte ein - er hat ein|gesammelt
versammeln - er versammelte - er hat versammelt
zusammensammeln - er sammelte zusammen - er hat zusammen|gesammelt
joi, 23 februarie 2017

lachen

 - lachen - Cuvinte cu legatura

Substantive


Adjective

sägenGermana
Romana


sägen
a tӑia cu ferӑstrӑul / a debita / a sforӑi / a scârţâi cu ceva


absägen
a tӑia cu ferӑstrӑul / a desprinde tӑind cu ferӑstrӑul / a amputa / a da afarӑ / a destitui


ansägen
a începe sӑ taie cu ferӑstrӑul / a face o tӑieturӑ cu ferӑstrӑul


aussägen
a tӑia, a scoate, a decupa cu ferӑstrӑul


durchsägen
a tӑia cu ferӑstrӑul


einsägen
a tӑia cu ferӑstrӑul în...


umsägen
a tӑia, a doborî cu ferӑstrӑul


zersägen
a tӑia în bucӑţi cu ferӑstrӑulabsägen - er sägte ab - er hat ab|gesägt
ansägen - er sägte an - er hat an|gesägt
aussägen - er sägte aus - er hat aus|gesägt
durchsägen - er sägte durch - er hat durch|gesägt
einsägen - er sägte ein - er hat ein|gesägt
umsägen - er sägte um - er hat um|gesägt
zersägen - er zersägte - er hat zersägt