Recomandari

vineri, 9 septembrie 2016

Vocabular 118Vocabular 117kehrenGermana
Romana


kehren 
a mătura / a întoarce / a învârti / a îndrepta


abkehren 
a îndepărta / a înlătura măturând / a întoarce / a îndepărta


aufkehren 
a mătura (gunoiul pe făraş)


auskehren 
a mătura / a plăti cuiva ceea ce i se cuvine


bekehren 
a converti / a îndrepta / a readuce pe drumul cel bun


einkehren 
a trage în gazdă / a poposi / a reflecta / a medita / a sosi


heimkehren 
a se întoarce acasă, la ţară


herauskehren
a scoate afară măturând / a arăta, a-şi da (sentimentele, gândurile) pe faţă


hervorkehren 
a arăta / a accentua (ceva)/ a se făli cu ceva / a scoate ceva la iveală


umkehren 
a (se) întoarce / a reveni / a se schimba


verkehren 
a circula / a fi în contact, în relaţie, în raport, in legătură / a comunica (cu cineva) / a frecventa / răstălmăci


vorkehren
a arăta / a face vizibil / a face preparative / a lua măsuri (adecvate)


wegkehren 
a înlătura măturând


wiederkehren 
a se întoarce / a reveni / a se repeta


zukehren 
a (se) întoarce spre... / a astupa / a acoperi / a trage / a poposi / a face o vizită scurtă


zurückkehren
a se întoarce / a se înapoia / a reveni


zusammenkehren 
a strânge cu măturaabkehren - er kehrte ab - er hat ab|gekehrt
aufkehren - er kehrte auf - er hat auf|gekehrt
auskehren - er kehrte aus - er hat aus|gekehrt
bekehren - er bekehrte - er hat bekehrt
einkehren - er kehrte ein - er ist ein|gekehrt
heimkehren - er kehrte heim - er ist heim|gekehrt
herauskehren - er kehrte heraus - er hat heraus|gekehrt
hervorkehren - er kehrte hervor - er hat hervor|gekehrt
umkehren - er kehrte um - er hat um|gekehrt
verkehren - er verkehrte - er hat verkehrt
vorkehren - er kehrte vor - er hat vor|gekehrt
wegkehren - er kehrte weg - er hat weg|gekehrt
wiederkehren - er kehrte wieder - er ist wieder|gekehrt
zukehren - er kehrte zu - er ist zu|gekehrt
zurückkehren - er kehrte zurück - er ist zurück|gekehrt
zusammenkehren - er kehrte zusammen - er hat zusammen|gekehrt
joi, 8 septembrie 2016

Vocabular 116Vocabular 115kaufenGermana
Romana


kaufen
a cumpăra / a târgui


abkaufen
a cumpăra (ceva de la cineva) / a lua drept bună, a crede / a se răscumpăra


abverkaufen 
a lichida prin vânzare / a vinde tot / a desface integral / a solda


ankaufen
a cumpăra / a achiziţiona


aufkaufen
a cumpăra (cu toptanul, cu ridicata) / a acapara


auskaufen
a cumpăra tot (de la cineva, dintr-o prăvălie) / a profita / a răscumpăra


ausverkaufen
a lichida prin vânzare / a vinde tot / a desface integral / a solda


bekaufen
a cumpăra  prea scump


einkaufen
a face cumpărături / a târgui / a achiziţiona / a se asigura


erkaufen
a răscumpăra / a plăti / a mitui / a corupe


freikaufen
a răscumpăra


hinzukaufen
a cumpăra în plus


loskaufen
a (se) răscumpăra


nachkaufen
a mai cumpăra / a cumpăra ulterior


verkaufen
a vinde / a desface / a pune în vânzare / a trăda


wegkaufen
a cumpăra tot


weiterverkaufen
a vinde mai departe / a revinde


wiederkaufen
a cumpăra înapoi / a răscumpăra / a recumpăra


zukaufen
a cumpăra încă / a mai cumpăra pe deasupra / a cumpăra în plus


zurückkaufen
a răscumpăra


zusammenkaufen
a aduna, a acumula, a acapara cumpărând de peste totabkaufen - er kaufte ab - er hat ab|gekauft
abverkaufen - er verkaufte ab - er hat ab|verkauft
ankaufen - er kaufte an - er hat an|gekauft
aufkaufen - er kaufte auf - er hat auf|gekauft
auskaufen - er kaufte aus - er hat aus|gekauft
ausverkaufen - er verkaufte aus - er hat aus|verkauft
bekaufen - er bekaufte sich - er hat sich bekauft
einkaufen - er kaufte ein - er hat ein|gekauft
erkaufen - er erkaufte - er hat erkauft
freikaufen - er kaufte frei - er hat frei|gekauft
hinzukaufen - er kaufte hinzu - er hat hinzu|gekauft
loskaufen - er kaufte los - er hat los|gekauft
nachkaufen - er kaufte nach - er hat nach|gekauft
verkaufen - er verkaufte - er hat verkauft
wegkaufen - er kaufte weg - er hat weg|gekauft
weiterverkaufen - er verkaufte weiter - er hat weiter|verkauft
wiederkaufen - er kaufte wieder - er hat wieder|gekauft
zukaufen - er kaufte zu - er hat zu|gekauft
zurückkaufen - er kaufte zurück - er hat zurück|gekauft
zusammenkaufen - er kaufte zusammen - er hat zusammen|gekauft
miercuri, 7 septembrie 2016

Vocabular 114Vocabular 113kauenGermana
Romana


kauen 
a mesteca / a rumega


abkauen 
a roade cu dinţii


aufkauen 
a micşora cu dinţii


durchkauen 
a mesteca bine / a rumega / a repeta de nenumărate ori


herumkauen 
a mesteca fără poftă


hinkauern 
a se ciuci


niederkauern 
a se ciuci jos de tot


vorkauen 
a mesteca înainte de a da în gură (la copii) / a explica amănunţit / a da mură în gură


zerkauen 
a mesteca (mărunt) / a sfărâma mestecând


zusammenkauern
a se ghemui / a se pitiabkauen - er kaute ab - er hat ab|gekaut
aufkauen - er kaute auf - er hat auf|gekaut
durchkauen - er kaute durch - er hat durch|gekaut
herumkauen - er kaute herum - er hat herum|gekaut
hinkauern - er kauerte sich hin - er hat sich hin|gekauert
niederkauern - er kauerte sich nieder - er hat sich nieder|gekauert
vorkauen - er kaute vor - er hat vor|gekaut
zerkauen - er zerkaute - er hat zerkaut
zusammenkauern - er kauerte sich zusammen - er hat sich zusammen|gekauert