Recomandari

miercuri, 19 iulie 2017

gestattenGermana
Romana


gestatten
a permite / a îngӑdui


abstatten
a aduce / a face (cuiva ceva) / a efectua


ausstatten
a înzestra / a echipa / a dota / a da zestre / a constitui dotӑ / a conferi (drepturi, puteri) / a decora / a amenaja


bestatten
a înmormânta / a îngropa


erstatten
a restitui / a înapoia / a rambursa / a face / a da / a aduce


gestatten
a permite / a îngӑdui


rückerstatten
a restitui / a rambursa


wiedererstatten
a restitui (bani)


zurückerstatten
a restitui / a rambursaabstatten - er stattete ab - er hat ab|gestattet
ausstatten - er stattete aus - er hat aus|gestattet
bestatten - er bestattete - er hat bestattet
erstatten - er erstattete - er hat erstattet
gestatten - er gestattete - er hat gestattet
rückerstatten - er erstattete rück - er hat rück|erstattet
wiedererstatten - er erstattete wieder - er hat wieder|erstattet
zurückerstatten - er erstattete zurück - er hat zurück|erstattet
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu