Recomandari

miercuri, 8 martie 2017

scheidenGermana
Romana


scheiden
a alege / a tria / a separa / a despӑrţi / a se duce / a divorṭa


abscheiden
a (se) despӑrţi / a (se) separa / a (se) retrage / a (se) precipita / a muri / a deceda


ausscheiden
a elimina / a separa / a scoate / a secreta / a extrage


bescheiden
a da / a împӑrţi / a informa / a rӑspunde / a chema / a invita


dahinscheiden
a deceda


entscheiden
a (se) hotӑrî / a (se) decide / a arbitra / a distinge / a deosebi


hinscheiden
a muri / a deceda / a rӑposa


umentscheiden
a se hotӑrî altfel / a-și schimba hotӑrârea


unterscheiden
a distinge / a deosebi / a diferenţia / a separa / a ridica / a releva / a sublinia / a accentua


verscheiden
a muri / a deceda / a sucomba / a rӑposa


vorentscheiden
a hotӑrî în prealabilabscheiden - er schied ab - er hat ab|geschieden
ausscheiden - er schied aus - er hat aus|geschieden
bescheiden - er beschied - er hat beschieden
dahinscheiden - er schied dahin - er ist dahin|geschieden
entscheiden - er entschied - er hat entschieden
hinscheiden - er schied hin - er ist hin|geschieden
umentscheiden - er entschied sich um - er hat sich um|entschieden
unterscheiden - er unterschied - er hat unterschieden
verscheiden - er verschied - er ist verschieden

vorentscheiden - er entschied vor - er hat vor|entschieden
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu