Recomandari

joi, 27 octombrie 2016

ladenGermana
Romana


laden
a încărca / a invita / a pofti / a cita / a chema / a convoca


abladen 
a descărca / a da, a arunca jos / a încărca (o navă) / a plăti / a achita


aufladen 
a încărca / a împovăra / a impune o sarcină


ausladen 
a descărca / a goli / a debara / a contramanda o invitaţie


beiladen 
a încărca (suplimentar, împreună cu altceva) / a cita


beladen 
a (se) încărca / a se împovăra


durchladen
a arma (o armă)


einladen 
a invita / a pofti / a încărca marfă în ceva


entladen 
a descărca / a se descărca / a se uşura / a izbucni


herunterladen
a descărca din reţea


nachladen 
a încărca din nou / a încărca o armă din nou


überladen 
a transborda / a încărca, a împovăra peste măsură / a supraîncărca / a împodobi prea mult / a împopoţona


umladen 
a transborda / a încărca din nou, altfel


verladen 
a încărca în vagoane / a îmbarca / a expedia / a încărca greşit


vollladen
a umple încărcând


vorladen 
a cita / a soma / a încărca o armă prin faţă


zuladen
a mai pune, a adăuga (la încărcătură)abladen - er lud ab - er hat ab|geladen
aufladen - er lud auf - er hat auf|geladen
ausladen - er lud aus - er hat aus|geladen
beiladen - er lud bei - er hat bei|geladen
beladen - er belud - er hat beladen
durchladen - er lud durch - er hat durch|geladen
einladen - er lud ein - er hat ein|geladen
entladen - er entlud - er hat entladen
herunterladen - er lud herunter - er hat herunter|geladen
nachladen - er lud nach - er hat nach|geladen
überladen - er lud über - er hat über|geladen
umladen - er lud um - er hat um|geladen
verladen - er verlud - er hat verladen
vollladen - er lud voll - er hat voll|geladen
vorladen - er lud vor - er hat vor|geladen
zuladen - er lud zu - er hat zu|geladen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu