Recomandari

marți, 15 noiembrie 2016

liegenGermana
Romana


liegen
(despre oameni) a sta culcat, întins / a zăcea / (despre lucruri) a sta orizontal / a sta întins / a fi la pământ / a nu se mişca / a fi situat / a se afla / a sta


abliegen
a fi depărtat / a fi retras / a se afla departe (de căile de comunicaţie) / a se învechi (vin, ţuică, etc) / a se strica / a zăcea


anliegen
a se învecina / a se mărgini / a se lipi de / a veni bine / a pluti / a sta la pândă / a avea griji / a cere stăruitor


aufeinander liegen
a fi aşezat / a sta unul peste altul


aufliegen
a sta culcat pe / a se rezema de / a fi deschis / a fi expus / a sta / a reveni / a fi legat de chei (mar.) / a apăsa (greu)


ausliegen
a fi expus pentru vânzare, pentru consultaţie / a sta la dispoziţie / (despre vin) a se învechi / (mar. Despre nave) a fi de gardă


beiliegen
a fi anexat / a fi alăturat / (mar.) a încetini, a opri / a coabita


bereitliegen
a se afla pregătit, la îndemână


bloßliegen
a zăcea gol / a sta dezvelit / a fi liber


brachliegen
a sta înţepenit / a se odihni / a nu lucra


daliegen
a zăcea / a sta lungit / a sta la vedere (pregătit)


danebenliegen
a sta alături


daniederliegen
a zăcea bolnav / a suferi / a fi în declin / a sta pe loc / a sta înţepenit


darniederliegen
a zăcea bolnav / a suferi / a fi în declin / a sta pe loc / a sta înţepenit


darüberliegen
a sta, a zăcea  deasupra, peste


darunterliegen
a sta, a zăcea sub (ceva), dedesubt


davorliegen
a se afla / a sta (culcat) în faţa (altui lucru)


dazwischenliegen
a se afla la mijloc (între două lucruri) / a intercala / a aşeza între / a se opune / a se amesteca punând obstacole


durchliegen
a uza, a rupe zăcând / a căpăta escare stând prea mult culcat


erliegen
a fi învins, înfrânt, copleşit, doborât / a fi victimă / a cădea jertfă


falschliegen
a sta, a zăcea greşit


fern liegen
a sta / a fi departe / a fi străin (de ceva)


festliegen
a sta nemişcat / a fi ţintuit la pat / a sta pe loc / a fi stabilit


flachliegen
a fi bolnav / a zăcea  de boală


gegenüberliegen
a fi (aşezat) faţă în faţă, vizavi


herumliegen
a înconjura / a sta culcat prin jur / a fi aruncat peste tot / a sta în dezordine / a trândăvi


langliegen
a sta lungit, culcat


naheliegen
a fi uşor de înţeles, de priceput / a fi evident, clar


näher liegen
a se impune mai degrabă / a fi mai apropiat de cineva / a fi mai scump cuiva


obliegen
a se ocupa cu / a se dedica / a se cuveni / a fi de datoria (cuiva)


offenliegen
a sta la dispoziţe pentru consultare publică


richtigliegen
a corespunde aşteptărilor


schief liegen
a avea o părere greşită / a se înşela


stillliegen
a sta culcat liniştit / a stagna / a sta pe loc


übereinanderliegen
a sta, a fi pus una peste alta, claie peste grămadă


umherliegen
(despre oameni) a zăcea, a sta culcaţi care încotro / (despre lucruri) a sta trântite în dezordine, care încotro


untereinanderliegen
a sta unul sub altul


unterliegen
a zăcea, a sta dedesubt / a servi drept bază / a fi doborât / a suferi o înfrângere / a fi supus


voreinanderliegen
a sta unul în faţa altuia


vorliegen
a sta înainte, în faţă / a fi  / a exista / a se afla / a fi disponibil / a se afla la îndemână


wund liegen
a-şi face răni, escare, de prea mult zăcut în pat


zurückliegen
a fi de domeniul trecutului / a se fi întâmplat de mult / (sport) a fi în urmă


zusammenliegen
a se afla alături / a fi adăpostit, cazat în acelaşi spaţiu, camerăabliegen - er lag ab - er hat ab|gelegen
anliegen - er lag an - er hat an|gelegen
aufeinanderliegen - er lag aufeinander - er hat aufeinander|gelegen
aufliegen - er lag auf - er hat auf|gelegen
ausliegen - er lag aus - er hat aus|gelegen
beiliegen - er lag bei - er hat bei|gelegen
bereitliegen - er lag bereit - er hat bereit|gelegen
bloßliegen - er lag bloß - er hat bloß|gelegen
brachliegen - er lag brach - er hat brach|gelegen
daliegen - er lag da - er hat da|gelegen
danebenliegen - er lag daneben - er hat daneben|gelegen
daniederliegen - er lag danieder - er hat danieder|gelegen
darniederliegen - er lag darnieder - er hat darnieder|gelegen
darüberliegen - er lag darüber - er hat darüber|gelegen
darunterliegen - er lag darunter - er hat darunter|gelegen
davorliegen - er lag davor - er hat davor|gelegen
dazwischenliegen - er lag dazwischen - er hat dazwischen|gelegen
durchliegen - er lag durch - er hat durch|gelegen
erliegen - er erlag - er ist erlegen
falschliegen - er lag falsch - er hat falsch|gelegen
fernliegen - er lag fern - er hat fern|gelegen
festliegen - er lag fest - er hat fest|gelegen
flachliegen - er lag flach - er hat flach|gelegen
gegenüberliegen - er lag gegenüber - er hat gegenüber|gelegen
herumliegen - er lag herum - er hat herum|gelegen
langliegen - er lag lang - er hat lang|gelegen
naheliegen - er lag nahe - er hat nahe|gelegen
näherliegen - er lag näher - er hat näher|gelegen
obliegen - er oblag - er hat oblegen
offenliegen - er lag offen - er hat offen|gelegen
richtigliegen - er lag richtig - er hat richtig|gelegen
schiefliegen - er lag schief - er hat schief|gelegen
stillliegen - er lag still - er hat still|gelegen
übereinanderliegen - er lag übereinander - er hat übereinander|gelegen
umherliegen - er lag umher - er hat umher|gelegen
untereinanderliegen - er lag untereinander - er hat untereinander|gelegen
unterliegen - er unterlag - er ist unterlegen
voreinanderliegen - er liegte voreinander - er hat voreinander|geliegt
vorliegen - er lag vor - er hat vor|gelegen
wundliegen - er lag sich wund - er hat sich wund|gelegen
zurückliegen - er lag zurück - er hat zurück|gelegen
zusammenliegen - er lag zusammen - er hat zusammen|gelegen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu