Recomandari

joi, 3 noiembrie 2016

lebenGermana
Romana


leben 
a trăi / a vieţui / a locui


ableben 
a răposa / a deceda / a trăi (o perioadă din viaţă) / a se stinge / (despre timp, ere) a se termina / a se demoda


aufleben 
a-şi veni în fire / a (re)învia / a se înviora / a câştiga puteri noi


ausleben 
a trăi din plin / a savura viaţa din plin / a se avânta în plăcerile vieţii / a se dezvolta


beleben 
a da viaţă / a însufleţi / a (se) înviora / a se anima


dahinleben 
a vegeta / a lâncezi


durchleben 
a trăi (o epocă, un eveniment) / a trece prin / a participa la.../ a vedea / a petrece


einleben
a se deprinde / a se obişnui cu ceva, cu cineva / a se acomoda / a se aclimatiza / a se adapta


erleben
a apuca / a ajunge (în timpul vieţii) / a fi contemporan cu.../ a păţi / a trăi


fortleben 
a trăi mai departe / a continua să trăiască / a supravieţui / a dăinui


miterleben 
a asista la ceva / a fi martor ocular / a trăi / a simţi ceva (împreună cu alţii)


nacherleben 
a trăi ceva / a trece mai târziu prin ceva asemănător ca şi o altă persoană / a retrăi în gând ceva


nachleben 
a trăi după exemplul cuiva


überleben 
a supravieţui / a-şi fi trăit traiul


verleben 
a petrece / a trăi / a consuma (petrecând) / a supravieţui


vorbeileben 
a trăi ratând ceva


vorleben 
a demonstra printr-o viaţă exemplară


weiterleben 
a trăi mai departe / a continua să trăiască / a supravieţui / a dăinui


wiederbeleben 
a reînsufleţi / a înviora / a reanima


zusammenleben
a convieţui / a se acomoda (unul cu altul)ableben - er lebte ab - er hat ab|gelebt
aufleben - er lebte auf - er ist auf|gelebt
ausleben - er lebte aus - er hat aus|gelebt
beleben - er belebte - er hat belebt
dahinleben - er lebte dahin - er hat dahin|gelebt
durchleben - er durchlebte - er hat durchlebt
einleben - er lebte sich ein - er hat sich ein|gelebt
erleben - er erlebte - er hat erlebt
fortleben - er lebte fort - er hat fort|gelebt
miterleben - er erlebte mit - er hat mit|erlebt
nacherleben - er erlebte nach - er hat nach|erlebt
nachleben - er lebte nach - er hat nach|gelebt
überleben - er überlebte - er hat überlebt
verleben - er verlebte - er hat verlebt
vorbeileben - er lebte vorbei - er ist vorbei|gelebt
vorleben - er lebte vor - er hat vor|gelebt
weiterleben - er lebte weiter - er hat weiter|gelebt
wiederbeleben - er belebte wieder - er hat wieder|belebt
zusammenleben - er lebte zusammen - er hat zusammen|gelebt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu