Recomandari

marți, 1 noiembrie 2016

langenGermana
Romana


langen
a întinde mâna după / a ajunge / a fi suficient / a apuca / a lua / a da / a oferi / a aplica / a trage


abverlangen
a cere / a pretinde (de la cineva) resituirea (unui lucru) / a obţine cerând


anbelangen 
a privi / a se referi la...


anlangen
a ajunge / a sosi / a veni / a se referi (la) / a privi / a atinge


auslangen
a întinde / a întinde braţul / a ridica mâna (pentru a lovi) / a fi de ajuns / a avea de ajuns


belangen
a privi / a interesa / a urmări / a da în judecată


durchlangen 
a întinde / a da (cuiva ceva) printr-o deschizătură


einlangen 
a înainta / a prezenta (o cerere) / a solicita / a sosi / a intra


erlangen 
a obţine / a dobândi (prin efort, strădanii, rugăminţi) / a câştiga / a ajunge (la ceva) / a realiza


gelangen 
a ajunge / a sosi / a nimeri


handlangern 
a îndeplini munci necalificate, munci de salahor / a ajuta / a da ajutor la o muncă / a face pe adjunctul


herüberlangen 
a da, a trece în partea asta / a întinde încoace / a preda / a da ceva peste / a ajunge până dincoace


herumlangen 
a da celor din jur / a face să circule / a oferi la toţi / a aunge / a fi suficient


herunterlangen 
a întinde în jos


hierhergelangen 
a ajunge încoace


hinaufgelangen 
a ajunge sus


hinausgelangen 
a ajunge afară


hinauslangen
a întinde mâna afară după


hineingelangen 
a ajunge la


hineinlangen 
a întinde mâna înăuntru


hingelangen 
a ajunge / a reuşi să ajungă acolo


hinlangen 
a întinde, a oferi (ceva) / a se întinde până la / a ajunge / a întinde mâna după ceva / a ajunge


hinübergelangen 
a ajunge dincolo


hinuntergelangen 
a ajunge jos


hochlangen 
a se întinde sus după


verlangen 
a cere / a pretinde / a revendica / a reclama / a dori / a râvni / a pofti / a jindui (la ceva)


wiedererlangen 
a redobândi / a recăpăta


zulangen 
a pune mâna la o treabă / a lua / a se servi (la masă) / a lovi puternic / a ajunge / a fi suficient


zurückerlangen 
a redobândi / a recăpăta


zurückgelangen 
a sosi înapoi / a se (re)-întoarce


zurückverlangen
a cere înapoi / a reclama / a revendica / a dori să se întoarcăabverlangen - er verlangte ab - er hat ab|verlangt
anbelangen - er belangte an - er hat an|belangt
anlangen - er langte an - er ist an|gelangt
auslangen - er langte aus - er hat aus|gelangt
belangen - er belangte - er hat belangt
durchlangen - er langte durch - er hat durch|gelangt
einlangen - er langte ein - er ist ein|gelangt
erlangen - er erlangte - er hat erlangt
gelangen - er gelangte - er ist gelangt
handlangern - er handlangerte - er hat gehandlangert
herüberlangen - er langte herüber - er hat herüber|gelangt
herumlangen - er langte herum - er hat herum|gelangt
herunterlangen - er langte herunter - er hat herunter|gelangt
hierhergelangen - er gelangte hierher - er ist hierher|gelangt
hinaufgelangen - er gelangte hinauf - er ist hinauf|gelangt
hinausgelangen - er gelangte hinaus - er ist hinaus|gelangt
hinauslangen - er langte hinaus - er hat hinaus|gelangt
hineingelangen - er gelangte hinein - er ist hinein|gelangt
hineinlangen - er langte hinein - er hat hinein|gelangt
hingelangen - er gelangte hin - er ist hin|gelangt
hinlangen - er langte hin - er hat hin|gelangt
hinübergelangen - er gelangte hinüber - er ist hinüber|gelangt
hinuntergelangen - er gelangte hinunter - er ist hinunter|gelangt
hochlangen - er langte hoch - er hat hoch|gelangt
verlangen - er verlangte - er hat verlangt
wiedererlangen - er erlangte wieder - er hat wieder|erlangt
zulangen - er langte zu - er hat zu|gelangt
zurückerlangen - er erlangte zurück - er hat zurück|erlangt
zurückgelangen - er gelangte zurück - er ist zurück|gelangt
zurückverlangen - er verlangte zurück - er hat zurück|verlangt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu