Recomandari

joi, 7 iulie 2016

fordern


Germana
Romana

fordern
a cere / a reclama / a pretinde / a revendica / a chema / a provoca


abfordern
a pretinde / a cere / a reclama / a revoca


anfordern
a pretinde / a cere / a soma / a comanda


auffordern
a invita / a pofti / a chema / a soma


einfordern
a cere / a pretinde / a reclama (o plata)


erfordern
a cere / a pretinde / a reclama


herausfordern
a provoca / a desfide (pe cineva)


nachfordern
a cere / a pretinde (ceva) suplimentar 


überfordern
a suprasolicita / a pretinde exagerat de mult / a cere prea mult


unterfordern
a solicita / a cere insuficient / a avea prea puţine pretenţii


wiederfordern
a cere înapoi / a pretinde din nou


zurückfordern
a cere înapoi / a cere să se restituie, a reclama, a revendicaabfordern - er forderte ab - er hat ab|gefordert
anfordern - er forderte an - er hat an|gefordert
auffordern - er forderte auf - er hat auf|gefordert
einfordern - er forderte ein - er hat ein|gefordert
erfordern - er erforderte - er hat erfordert
herausfordern - er forderte heraus - er hat heraus|gefordert
nachfordern - er forderte nach - er hat nach|gefordert
überfordern - er überforderte - er hat überfordert
unterfordern - er unterforderte - er hat unterfordert
wiederfordern - er forderte wieder - er hat wieder|gefordert
zurückfordern - er forderte zurück - er hat zurück|gefordert
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu