Recomandari

marți, 14 noiembrie 2017

werbenGermana
Romana


werben
a recruta / a înrola / a atrage /
a convinge (prin propagandӑ, prin reclamӑ) /
a face publicitate / a solicita


abwerben
a racola / a atrage (slujbașii, soldaṭii,
salariaṭii altcuiva)


anwerben
a angaja / a recruta


bewerben
a cere / a solicita / a umbla dupӑ / a concura


einwerben
a primi suport financiar prin propagandӑ,
prin publicitate, prin reclamӑ


erwerben
a câștiga / a agonisi / a dobândi (prin muncӑ) /
a achiziṭiona


hinzuerwerben
a achiziṭiona adiṭional


umwerben
a umbla dupӑ cineva / a face curte cuiva /
a cӑuta favoarea cuivaabwerben - er warb ab - er hat ab|geworben
anwerben - er warb an - er hat an|geworben
bewerben - er bewarb - er hat beworben
einwerben - er warb ein - er hat ein|geworben
erwerben - er erwarb - er hat erworben
hinzuerwerben - er erwarb hinzu - er hat hinzu|erworben
umwerben - er umwarb - er hat umworben
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu