Recomandari

joi, 23 noiembrie 2017

wiegenGermana
Romana


wiegen
a legӑna / a grava (metale) / a toca / a se clӑtina ușor /
a cântӑri / a avea greutatea de


abwiegeln
a calma / a liniști / a potoli spiritele


abwiegen
a cântӑri / a mӑsura greutatea / a doza / a echilibra
o aeronavӑ


aufwiegeln
a aṭâṭa la revoltӑ, rebeliune, nesupunere / a instiga /
a incita / a agita


aufwiegen
a cântӑri cât... / a egala / a echilibra / a contrabalansa /
a compensa / a despӑgubi


auswiegen
a cântӑri / a echilibra


einwiegen
a legӑna copilul  pânӑ adoarme / a cântӑri pentru
ambalare / a echilibra


nachwiegen
a cântӑri din nou / a recântӑri / a controla / a chibzui


überwiegen
a se înclina / a trage (spre...) / a cântӑri mai mult
(decât e regulamentar) / a predomina / a depӑși


verwiegen
a mӑsura / a cântӑri / a greși la cântar


vorwiegen
a cântӑri înaintea cuiva / a predominaabwiegeln - er wiegelte ab - er hat ab|gewiegelt
abwiegen - er wog ab - er hat ab|gewogen
aufwiegeln - er wiegelte auf - er hat auf|gewiegelt
aufwiegen - er wog auf - er hat auf|gewogen
auswiegen - er wog aus - er hat aus|gewogen
einwiegen - er wog ein - er hat ein|gewogen
nachwiegen - er wog nach - er hat nach|gewogen
überwiegen - er wog über - er hat über|gewogen
verwiegen - er verwog - er hat verwogen
vorwiegen - er wog vor - er hat vor|gewogen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu