Recomandari

miercuri, 29 noiembrie 2017

wirtschaftenGermana
Romana


wirtschaften
a gospodӑri / a administra /
a face vacarm, tӑrӑboi


abwirtschaften
a înceta de a gospodӑri / a nu mai gospodӑri /
a nu mai avea ce gospodӑri


bewirtschaften
a administra / a gospodӑri /
a conduce o gospodӑrie


draufloswirtschaften
a-i da înainte prostește, orbește /
a lucra fӑrӑ plan și fӑrӑ judecatӑ


erwirtschaften
a realiza / a obṭine / a produce /
a dobândi prin bunӑ gospodӑrie


herauswirtschaften
a administra cu câștig


herumwirtschaften
a administra prost, la voia întâmplӑrii /
a gospodӑri fӑrӑ pricepere


herunterwirtschaften
a distruge / a degrada (ceva) prin proastӑ
administrare, gospodӑrie


runterwirtschaften
a distruge / a degrada (ceva) prin proastӑ
administrare, gospodӑrie


verwirtschaften
a pierde / a risipi / a prӑpӑdi printr-o proastӑ
gospodӑrieabwirtschaften - er wirtschaftete ab - er hat ab|gewirtschaftet
bewirtschaften - er bewirtschaftete - er hat bewirtschaftet
draufloswirtschaften - er wirtschaftete drauflos - er hat drauflos|gewirtschaftet
erwirtschaften - er erwirtschaftete - er hat erwirtschaftet
herauswirtschaften - er wirtschaftete heraus - er hat heraus|gewirtschaftet
herumwirtschaften - er wirtschaftete herum - er hat herum|gewirtschaftet
herunterwirtschaften - er wirtschaftete herunter - er hat herunter|gewirtschaftet
runterwirtschaften - er wirtschaftete runter - er hat runter|gewirtschaftet
verwirtschaften - er verwirtschaftete - er hat verwirtschaftet
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu