Recomandari

marți, 28 noiembrie 2017

wirkenGermana
Romana


wirken
a lucra / a activa / a funcṭiona / a acṭiona / a opera /
a face / a produce efect / a face impresie / a tricota


auswirken
a isprӑvi de ṭesut (o pânzӑ) / a obṭine / a mijloci /
a frӑmânta aluatul / a avea repercusiuni / a influenṭa


bewirken
a cauza / a pricinui / a produce / a obṭine cu multӑ
greutate


dagegenwirken
a acṭiona împotriva


durchwirken
a lucra / a fi activ, fӑrӑ întrerupere / a frӑmânta bine
(aluatul) / a întreṭese (cu modele)


einwirken
a influenṭa / a înrâuri / a exercita o influenṭӑ asupra /
a acṭiona asupra / a împleti în


entgegenwirken
a lucra, a acṭiona împotrivӑ / a combate / a se opune


erwirken
a obṭine cu strӑdanie / a reuși sӑ obṭinӑ / a face ca... /
a procura


fortwirken
a continua sӑ acṭioneze, sӑ influenṭeze, sӑ-și facӑ
efectul


hineinwirken
a avea efect în ceva


hinwirken
a tinde cӑtre / a activa / a acṭiona într-un anumit sens


mitwirken
a colabora / a-și da concursul / a participa / a contribui


nachwirken
a avea efect ulterior / a avea efect în continuare /
(med.) a-ș produce efectul mai târziuauswirken - er wirkte aus - er hat aus|gewirkt
bewirken - er bewirkte - er hat bewirkt
dagegenwirken - er wirkte dagegen - er hat dagegen|gewirkt
durchwirken - er durchwirkte - er hat durchwirkt
einwirken - er wirkte ein - er hat ein|gewirkt
entgegenwirken - er wirkte entgegen - er hat entgegen|gewirkt
erwirken - er erwirkte - er hat erwirkt
fortwirken - er wirkte fort - er hat fort|gewirkt
hineinwirken - er wirkte hinein - er hat hinein|gewirkt
hinwirken - er wirkte hin - er hat hin|gewirkt
mitwirken - er wirkte mit - er hat mit|gewirkt
nachwirken - er wirkte nach - er hat nach|gewirkt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu