Recomandari

luni, 22 iunie 2015

Adverbele

AdverbeleAdverbul de cauză răspunde la întrebările:
Romana
Germana
Pronuntie


de ce?
warum?
varum?


de ce?
wieso?
vizo?


de ce?
weshalb?
vezhalb?


de ce?
weswegen?
vezvighen?


la ce? pentru ce?
wozu?
voţu?
Adverbul de Cauză:
de aceea
darum
da-rum


aşadar/prin urmare
demnach
dem-nah


aşadar/prin urmare
somit
zomit


în caz de nevoie
notfalls
not-fals


deloc/în nici un caz
keinefalls
kaine-fals


totuşi/cu toate acestea
dessen ungeachtet
desen ungheahtet


prin/drept urmare
infolgedessen
in-fol-ghidesen


şi anume/adică
nämlich
nemlih


în caz de nevoie
nötigenfalls
notinghen-fals


în cel mai rău caz
schlimmstenfalls
şlimsten-fals


totuşi/cu toate acestea
dennoch
den-noh


în alt caz
ansonsten
anzonsten


de aceea/din această cauză
deswegen
dezveghen
Adverbul de mod răspunde la întrebările:
Romana
Germana
Pronuntie


cum?
wie?
vi?
Adverbul de Mod:
altfel
anders
andărs


în zadar
vergebens
ferghebens


astfel/aşa
so
zo


în felul următor
folgendermaßen
folghendermasen


întămplător
zufällig
ţufelih


aşa de/atât de
derart
derart


cu grămada
haufenweise
hofenvaize


fireşte
allerdings 
alărdinghs


mult
sehr
zer


abia
kaum
caum


excesiv de/extrem de
überaus
iubăraus


de altfel
sonst
zonst


numai/doar
nur
nur


cel putin/macăr
zumindest
ţumindest


în afară de aceasta/pe lângă aceasta
außerdem
auserdem


în plus/pe deasuprea
zudem
ţudem


Adverbul de timp răspunde la întrebările:
Romana
Germana
Pronuntie


când?
wann?
van?


cât timp?
wie lange? 
vi langhe?


cât de des?
wie oft?
vi oft?
Adverbul de Timp:
la început
anfangs
anfanghs


curând
bald
bald


atunci/pe atunci
damals
damalz


apoi/atunci
dann
dan


acum
jetzt
ieţ


chiar acum/tocmai acum
eben
ebăn


mai intai/inainte de toate
vorerst
forerst


mai inainte
vorhin
forhin


azi
heute
hoite


maine
morgen
morgăn


de atunci
seither 
zaiter


uneori/din cand in cand
bisweilen
biswailen


poimaine
übermorgen
iubermorgăn


multa vreme
lange
langhe


inca o data
nochmal
nohmal


rareori
selten
zeltăn


in zilele noastre
heutezutage
hoiteţutaghe


rareori
selten
zeltăn


intre timp
inzwischen
inţvişen


intre timp
mittlerweile
mitlărvaile


de curand/recent
neulich
noi-lih


de acum inainte
nunmehr
nun-meer


in fine
schließlich
şlislih


in acelasi timp/totodata
zugleich
ţuglaih


la urma sfarsit/pentru ultima data
zuletzt
ţuleţt


in sfarsit
endlich
endlih


mai devreme/mai curand
eher 
eăr


ieri
gestern
ghestărn


de atunci
seitdem
zait-dem


intotdeauna
immer
imăr


frecvent
häufig
hoifih


permanent/neincetat
stets
şteţ
Adverbul de loc răspunde la întrebările:
Romana
Germana
Pronuntie


unde?
wo?
vo?


de unde?
woher?
vo-her?


incotro? unde?
wohin?
vo-hin?
Adverbul de Loc:
aici
 hier
hir


acolo
da
da!


acolo
dort
dort


inauntru
drinnen
drinen


sus
oben
obăn


dedesubt
unten
untăn


in exterior
außen
ausăn


inapoi
rückwärts
riucwerţ


de alaturi
nebenan
nebăn-an


in alta parte
anderswo
andărs-vo


de aici/de acolo
daher
daher


aici incoace
hierher
hir-her


la vale / in jos
bergab / abwärts
bergab /abwerţ


la deal
bergauf
berg-auf


inainte
vorwärts
for-werţ


in fata
vorn
forn


in spate
hinten
hintăn


la dreapta
rechts 
rehts


peste tot/oriunde
überall
iuberal


la stanga
links
links


undeva
irgendwo
irgănd-vo


de aici/de acolo
daher
da-her


in afara/extern
auswärts
aus-werts


nicaieri
nirgendwo
nirghen-vo


pe aici in sus
hierhinauf
hir-hinauf


pe aici afara
hierhinaus
hir-hinaus


in sus
aufwärts 
auf-werţ


intr-o parte
seitwärts
zait-werţ


incolo/intr-acolo
dahin
da-hin
Un comentariu: