Recomandari

marți, 9 iunie 2015

Alfabetul si pronuntia in germana (part.1)

Alfabetul si pronuntia in germana
(part.1)

Înainte să citiți țin să fac precizarea, unde am scris că litera se pronunță într-un fel m-am referit doar la pronunția ei, nu și în cazul pronunției acesteia când stă pe langă alte litere (grupuri de litere). Grupurile de litere le-am detaliat DUPĂ alfabet.

-          Cum  se  citeşte  alfabetul  german?  Dacă  doriţi  să  studiaţi  cum  se  citeşte alfabetul german vă recomandăm următorul tabel:
A – a
 C – ţe
F – ef
I – i
L – el
O – o
Q – cu
ß – es-ţet
Ü – iu
X – ics
Ä – e
D – de
G – ghe
J – iot
M – em
Ö – io
R – er
T – te
V – fau
Y – iupsilon
B – be
E – e
H – ha
K – ca
N – en
P – pe
S – es
U – u
W – ve
Z – ţet
-          Literele luate individual sunt de genul masculin, feminin sau neutru? Literele din alfabetul german sunt de genul neutru: das A, das B, das C…

CUVÂNT ÎN GERMANĂ [PRONUNȚIE] = DENUMIRE ÎN ROMÂNĂ.
Unde întâlniți:
-consoanele duble: BB – DD – FF – GG – KK – LL – MM – NN – PP – RR – TT – WW,
acestea se pronunță ca o singură consoană.
-vocalele duble: AA – EE– OO, acestea se pronunță prelungit (cam de 2 ori vocala).

A a [a]
Pronunție: A, indiferent de locul în cuvânt. Poate fi A lung sau A scurt.
I) A lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după A urmează o singură consoană: (das) Rad [Raad] = roata
b) literă dublă (aa): (das) Haar [Haar] = părul
c) după A urmează H mut: (das) Jahr [Iaar] = anul
d) o vocală neaccentuată la sfârșitul unui cuvânt este în general lungă: (das) Sofa [Zofaa] = canapeaua
II) A scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după A urmează 2 sau mai multe consoane: rasch [raș] = iute, rapid, prompt
b) după A urmează grupul de litere CK: (das) Wrack [Vrac] = epava
c) nu se aplică tot timpul, DAR uneori dacă rădăcina cuvântului conține A lung, atunci A rămâne lung și în forma flexionară, chiar dacă în forma flexionară după A urmează 2 consoane:
haben = a avea - rădăcina este hab, iar terminația en.
*rădăcina hab: după A urmează doar o singură consoană, deci se va pronunța lung [haab].
*una din formele flexionare ale lui haben (participiul II) este gehabt (avut).
*chiar dacă după A din gehabt urmează 2 consoane, A se va pronunța tot lung [gehaabt].

Ä ä [ɛ]
Pronunție: E deschis (nu are echivalent în română), indiferent de locul în cuvânt. Poate fi
Ä lung sau Ä scurt. Se mai scrie Ae, ae.
I) Ä lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după Ä urmează o singură consoană: (der) Käse [Cheeze] = cașcavalul
b) după Ä urmează H mut: wählen [veelăn] = a alege, a vota
II) Ä scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după Ä urmează 2 sau mai multe consoane:
(die) Männer [Menăr] = bărbații / ich hätte [hete] = eu aș avea
b) după Ä urmează grupul de litere CK: (das) Gepäck [Ghepec] = bagajul, bagajele

B b [be]
I) Pronunție: B, la începutul sau în cadrul cuvântului.
(das) Blut [Bluut] = sângele
glauben [glaubăn] = a crede
II) Pronunție: B apăsat, la sfârșitul cuvântului.
(das) Lob [Loob] = complimentul, lauda
(der) Raub [Raup] = jaful
Există și excepții. Cu toate că B se găsește în cadrul cuvântului acesta se va pronunța B apăsat.
(das) Obst [Oobst] = fructul, fructele

 C c [țe]
I) Pronunție: Ț, foarte puține cuvinte (împrumutate din alte limbi).
Cäsar [Țeezaar] = Cezar
(das) Celsius [Țelzius] = Celsius
II) Pronunție: C (ca în casă), foarte puține cuvinte (împrumutate din alte limbi).
(die) Creme [Creme] = crema

D d [de]
I) Pronunție: D, la începutul sau în cadrul cuvântului.
(der) Durst [Durst] = setea
(der) Laden [Laadăn] = magazinul
II) Pronunție: D apăsat, la sfârșitul cuvântului.
(der) Freund [Froind] = prietenul
(der) Wald [Wald] = pădurea

E e [e]
Pronunție: E, indiferent de locul în cuvânt. Poate fi E lung sau E scurt.
I) E lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după E urmează o singură consoană: (das) Gel [Gheel] = gelul (G ca în gură)
b) literă dublă (ee): (das) Meer [Meer] = marea / leer [leer] = gol
c) după E urmează H mut: sehr [zeer] = foarte / mehr [meer] = mai mult
II) E scurt se pronunță în următoarele situații:
a)după E urmează 2 sau mai multe consoane: (das) Nest [Nest] = cuibul / (das) Bett [Bet] = patul
b) după E urmează grupul de litere CK: (der) Dreck [Drec] = murdăria

F f [ef]
Pronunție: F, indiferent de locul în cuvânt.
(das) Fahrrad [Faaraad] = bicicleta
(der) Apfel [Apfăl] = mărul
(der) Kopf [Copf] = capul

G g [ghe]
I) Pronunție: G (ca în gheată), la începutul sau în cadrul cuvântului.
(das) Geld [Gheld] = banul, banii
(der) Vogel [Foogăl] = pasărea
II) Pronunție: G apăsat, la sfârșitul cuvântului.
(der) Zug [Țuug] = trenul
(der) Krieg [criig] = războiul
III) Pronunție: J (cuvinte împrumutate din limba franceză)
(die) Garage [Garaje] = garajul
(das) Regime [Rejiim] = regimul

H h [ha]
I) Pronunție: H, la începutul sau în cadrul cuvântului.
(der) Hammer [Hamăr] = ciocanul
(das) Hochhaus [Hoohhaus] = zgârie-nori, bloc turn
II) Pronunție: H mut (nu se pronunță), între o consoană și o vocală sau între două vocale.
Se prelungește vocala din fața lui H.
(der) Lehrer [Leerăr] = profesorul
(die) Ehe [Eee] = căsătoria

I i [i]
Pronunție: I (ca în icoană), la începutul sau în cadrul cuvântului. Poate fi I lung sau I scurt.
I) I lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după I urmează o singură consoană: (der) Igel [Iigăl] = ariciul
b) după I urmează H mut: ihn [iin] = pe el / ihnen [iinăn] = lor / ihr [iir] = voi, al ei
c) când I se găsește într-o silabă neaccentuată a unui cuvânt, pronunția este la fel ca în exemplele de mai sus dar puțin mai scurtă: (die) I-dee [Ii-dee] = ideea (accentul se pune pe ultima silabă)
d) o vocală neaccentuată la sfârșitul unui cuvânt este în general lungă:
(der) Vati [Faatii] = tăticul
II) I scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după I urmează 2 sau mai multe consoane:
ich [ih] = eu / immer [imăr] = mereu / (der) Tisch [Tiș] = masa / bitte [bite] = vă rog, cu plăcere
b) după I urmează grupul de litere CK: (der) Blick [Blic] = privirea
c) când după I urmează o vocală nu se formează 2 silabe separate, iar I este pronunțat foarte scurt
(die) Station [Ștațion] = stația, secția de spital

J j [iot]
I) Pronunție: I (ca în ieri), la începutul sau în cadrul cuvântului.
(das) Jahr [Iaar] = anul
(das) Objekt [Obiect] = obiectul
II) Pronunție: Dj, cuvinte foarte puține (împrumutate din limba engleză).
(der) Job [Djob] = munca, locul de muncă / (der) Jazz [Djez] = jazz-ul
III) Pronunție: J (ca în jder), cuvinte foarte puține (împrumutate din limba franceză).
(der) Jargon [Jargon] = jargonul
(die) Jalousie [Jaluzii] = jaluzelele

K k [ka]
Pronunție: C (ca în copil, chestie), indiferent de locul în cuvânt.
(das) Kind [Chind] = copilul
(das) Paket [Pacheet] = pachetul
(der) Streik [Ștraic] = greva

L l [el]
Pronunție: L, indiferent de locul în cuvânt.
(das) Land [Land] = țara
(das) Pult [Pult] = pupitrul
(der) Nebel [Neebăl] = ceața

M m [em]
Pronunție: M, indiferent de locul în cuvânt.
(die) Maus [Maus] = șoarecele
(die) Familie [Famiilie] = familia
(der) Traum [Traum] = visul

N n [en]
Pronunție: N, indiferent de locul în cuvânt.
(der) Name [Naame] = numele
(die) Hand [Hand] = mâna
braun [braun] = maro, șaten, cafeniu

O o [o]
Pronunție: O, indiferent de locul în cuvânt. Poate fi O lung sau O scurt.
I) O lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după O urmează o singură consoană:
(die) Rose [Rooze] = trandafirul / groß [grooss] = mare / rot [root] = roșu / vor [foor] = în fața
Există și excepții. Cu toate că după O urmează doar 1 consoană acesta se va pronunța scurt.
von [fon] = de, de la, de către
b) literă dublă (oo): (das) Boot [Boot] = barca, ambarcațiunea
c) după O urmează H mut: (das) Ohr [Oor] = urechea
d) o vocală neaccentuată la sfârșitul unui cuvânt este în general lungă:
(das) Lotto [Lotoo] = loteria
II) O scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după O urmează 2 sau mai multe consoane:
(das) Dorf [Dorf] = satul / (die) Sonne [Zone] = soarele
Există și excepții. Cu toate că după O urmează 2 consoane acesta se va pronunța tot lung.
(das) Obst [Oobst] = fructul, fructele
b) după O urmează grupul de litere CK: (die) Socken [Zocăn] = ciorapii

Ö ö  [ø]
Pronunție: un fel de IO (nu are echivalent în română), indiferent de locul în cuvânt. Poate fi Ö lung sau Ö scurt. Se mai scrie Oe, oe.
I) Ö lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după Ö urmează o singură consoană:
(das) Öl [Ööl] = uleiul / (der) Fön [Föön] / böse [bööze] = rău, mânios
b) după Ö urmează H mut: (die) Höhle [Hööle] = caverna, peștera
II) Ö scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după Ö urmează 2 sau mai multe consoane:
(der) Löffel [Löfăl] = lingura / (die) Hölle [Höle] = infernul
b) după Ö urmează grupul de litere CK: (die) Stöcke [Ștöche] = bețele

P p [pe]
Pronunție: P, indiferent de locul în cuvânt.
(die) Person [Perzoon] = persoana
(die) Kneipe [Cnaipe] = barul, pub-ul
(der) Mopp [Mop] = mopul

Q q [ku]
Pronunție: CV, la începutul sau în cadrul cuvântului (Q este întâlnit în germană numai alături de U, deci QU).
(die) Qual [Cvaal] = tortura
(die) Bequemlichkeit [Becveemlihcait] = confortul

R r [er]
Poate fi R ca și consoană sau R vocal.
I) R ca și consoană se pronunță în toate cazurile când nu se folosește R vocal:
Pronunție: R
(die) Reise [Raize] = călătoria / (der) Herr [Her] = domnul
(die) Lehrer [Leerăr] = profesorul, R îngroșat este ca și consoană, iar R de la sfârșit este vocal.
·         METODĂ: Pentru începători e indicat să se rostească R simplu ca în română, iar apoi pentru a-l rosti ca și în germană faceți gargară. În timp ce faceți gargară încercați să pronunțați următoarele grupuri de litere: RA, RE, RI, RO, RU, RÜ, RÖ. După ce reușiți să-l pronunțați încercați să rostiți cuvintele normal, fără a face gargară.
II) R vocal se pronunță în următoarele situații:
Pronunție: ĂR (R se aude doar puțin – ”ciupit”) sau Ă (uneori nu se aude deloc).
a) sufixul ER – (der) Vater [Faatăr] = tata, (die) Mutter [Mutăr] = mama.
b) prefixele ER, VER, ZER, HER:
*ER – erlauben [ărlaubăn] = a permite
*VER – vergessen [fărgesăn] = a uita
*ZER – zerstören [țărștöörăn] = a distruge, (ö = eo)

S s [es]
I) Pronunție: Z, la începutul sau în cadrul cuvântului (S stă însoțit de o vocală/diftong).
(die) Seile [Zaile] = sforile, funiile
(die) Reise [Raize] = călătoria
süß [züüss] = dulce, drăguț, (ü = iu)
II) Pronunție: S, la sfârșitul cuvântului.
(der) Preis [Prais] = prețul
(das) Glas [Glaas] = paharul

ß [esţett]
Pronunție: SS (S lung), în cadrul sau la sfârșitul cuvântului. Se folosește doar după o vocală lungă sau un diftong.
(der) Spaß [Șpaass] = distracția
(die) Straße [Ștraasse] = strada
(ich) aß [aass] = (eu) mâncam
(ich) weiß [vaiss] = (eu) știu, alb
ß nu are majusculă !!!

T t [te]
I) Pronunție: T, indiferent de locul în cuvânt.
(das) Telefon [Telefoon] = telefonul
(die) Miete [Miite] = chiria
rot [root] = roșu
II) Pronunție: Ț, doar când după T urmează I scurt și O VOCALĂ.
(der) Patient [Pațient] = pacientul
(die) Demokratie [Democrații] = democrația (eu am auzit și varianta [Democratii], cu T deci)
(die) Information [Informațioon] = informația

U u [u]
Pronunție: U, indiferent de locul în cuvânt. Poate fi U lung sau U scurt.
I) U lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după U urmează o singură consoană:
(die) Grube [Gruube] = groapa, șanțul / gut [guut] = bine
b) după U urmează H mut: (die) Uhr [Uur] = ceasul
II) U scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după U urmează 2 sau mai multe consoane:
(der) Hund [Hund] = câinele
(der) Wunsch [Vu] = dorința
b) după U urmează grupul de litere CK: (der) Puck [Puc] = pucul

Ü ü [y]
Pronunție: un fel de IU (nu are echivalent în română), indiferent de locul în cuvânt. Poate fi Ü lung sau Ü scurt. Se mai scrie Ue, ue.
I) Ü lung se pronunță în următoarele situații:
a) în general dacă după Ü urmează o singură consoană:
(die) Tür [Tüür] = ușa / (die) Lüge [Lüüge] = minciuna
b) după Ü urmează H mut:
früh [früü] = devreme / (die) Bühne [Büüne] = scena / (das) Gefühl [Ghefüül] = sentimentul
II) U scurt se pronunță în următoarele situații:
a) după Ü urmează 2 sau mai multe consoane:
(die) Münze [Müe] =  moneda / dünn [dün] = subțire, rar
b) după U urmează grupul de litere CK: (das) Stück [Ștüc] = piesa, bucata, fragmentul

V v [fau]
I) Pronunție: F, în majoritatea cuvintelor, indiferent de locul în cuvânt.
(der) Vater [Faatăr] = tata
(das) Motiv = [Motif] = motivul
(das) Kollektiv [Colectif] = colectivul
II) Pronunție: V,  cuvinte foarte puține (împrumutate din alte limbi).
(die) Vase [Vaaze] = vaza
(das) Klavier [Claviir] = pianul
(der) November [Novembăr] = noiembrie
(das) Verb [Verb] = verbul

W w [ve]
Pronunție: V, indiferent de locul în cuvânt.
(der) Wein [Vain] = vinul
(das) Wasser [Vasăr] = apa
zwei [țvai] = doi
Schweiz [Șvaiț] = Elveția

X x [iks]
Pronunție: CS, indiferent de locul în cuvânt.
(das) Xenon [Cseenon] = xenonul
(die) Hexe [Hecse] = vrăjitoarea
lax [lacs] = lejer, destins

Y y [ypsilon]
I) Pronunție: Ü (un fel de IU) în majoritatea cuvintelor, în cadrul cuvântului.
(die) Pyramide [Püramiide] = piramida
typisch [tüpiș] = tipic
(die) Hymne [Hümne] = imnul
II) Pronunție: I, cuvinte foarte puține (împrumutate din alte limbi).
(das) Hobby [Hobi] = hobby-ul / (die) Party [Paarti] = party-ul, petrecerea
(das) Handy [Hendi] = telefonul mobil / (der)(das) Yoga [Iooga] = yoga

Z z [țet]
Pronunție: Ț, indiferent de locul în cuvânt.
(das) Zelt [Țelt] = cortul
(der) Arzt [Aarțt] = medicul
(das) Salz [Zalț] = sarea

2 comentarii:

  1. Buna ziua,

    va rog sa ma ajuta-ti sa inteleg un lucru.Am inteles din alta parte ca consoanele : B,D,G se pronunta la sfarsitul cuvintelor P,T,K cu precizarea ca IG se citeste IH.Aici am vazut ca se vorbeste de D apasat si B apasat.Care este varianta corecta sau sunt ambele corecte?

    RăspundețiȘtergere