Recomandari

joi, 12 noiembrie 2015

Numeralele ordinale

Numeralele ordinale
Romana
Germana
Pronuntie


Masculin
Feminin


primul
prima
erste
erste


al doilea
a doua
zweite
ţvaite


al treilea
a treia
dritte
drite


al patrulea
a patra
vierte
firte


al cincilea
a cincea
fünfte
fiunfte


al şaselea
a şasea
sechste
zecste


al şaptelea
a şaptea
siebte
zibte


al optulea
a opta
achte
ahte


al nouălea
a noua
neunte
nointe


al zecelea
a zecea
zehnte
ţente


al unsprezecelea
a unsprezecea
elfte
elfte


al doisprezecelea
a douăsprezecea
zwölfte
ţviolfte


al treisprezecelea
a treisprezecea
dreizehnte
drai-ţen-te


al paisprezecelea
a paisprezecea
vierzehnte
fir-ţen-te


al cincisprezecelea
a cincisprezecea
fünfzehnte
fiunf-ţen-te


al şaisprezecelea
a şaisprezecea
sechzehnte
zecs-ţen-te


al şaptesprezecelea
a şaptesprezecea
siebzehnte
zib-ţen-te


al optsprezecelea
a optsprezecea
achtzehnte
aht-ţen-te


al nouăsprezecelea
a nouăsprezecea
neunzehnte
noin-ţen-te


al douăzecilea
a douăzecea
zwanzigste
ţvan-ţig-ste


al douăzeci şi unulea
a douăzeci şi una
einundzwanzigste
ain-und-ţvan-ţig-ste


al douăzeci şi doilea
a douăzeci şi doua
zweiundzwanzigste
ţvai-und-ţvan-ţig-ste


al douăzeci şi treilea
a douăzeci şi treia
dreiundzwanzigste
drai-und-ţvan-ţig-ste


al treizecilea
a treizecea
dreißigste
drai-sig-ste


al patruzecilea
a patruzecea
vierzigste
fir-ţig-ste


al cincizecilea
a cincizecea
fünfzigste
fiunf-ţig-ste


al şaizecilea
a şaizecea
sechzigste
zecs-ţig-ste


al şaptezecilea
a şaptezecea
siebzigste
zib-ţig-ste


al optzecilea
a optzecea
achtzigste
aht-ţig-ste


al nouăzecelea
a nouăzecea
neunzigste
noin-ţig-ste


al o sutălea
a o suta
hundertste
hun-dărt-ste

Romana
Germana
Pronuntie


Astăzi este prima zi de muncă
Heute ist der erste Arbeitstag
hoite ist der erste arbaiţ-tag


Al doilea este fiul meu
Der zweite ist mein Sohn
der ţvaite ist main zon


El este al treilea
Er ist der dritte
er ist der drite

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu