Recomandari

miercuri, 30 august 2017

streckenGermana
Romana


strecken
a întinde / a lungi / a dilua / a diminua / a micșora / a doborî / a depune / a se culca / a crește


ausstrecken
a (se) întinde / a (se) lungi / a (se) tolӑni / a (se) lamina


durchstrecken
a întinde (peste) / a întinde bine, complet


entgegenstrecken
a întinde cӑtre / a prezenta / a oferi


erstrecken
a se întinde / a se extinde / a ajunge (pânӑ la...) / a se extinde (asupra)


herausstrecken
a scoate afarӑ


hervorstrecken
a întinde (braṭul)


hinausstrecken
a scoate afarӑ


hinstrecken
a întinde / a doborî


niederstrecken
a culca la pӑmânt / a ucide / a se culca (pe jos)


vollstrecken
a executa / a îndeplini


vorstrecken
a întinde înainte / a avansa (bani) / a împrumutaausstrecken - er streckte aus - er hat aus|gestreckt
durchstrecken - er streckte durch - er hat durch|gestreckt
entgegenstrecken - er streckte entgegen - er hat entgegen|gestreckt
erstrecken - er erstreckte - er hat erstreckt
herausstrecken - er streckte heraus - er hat heraus|gestreckt
hervorstrecken - er streckte hervor - er hat hervor|gestreckt
hinausstrecken - er streckte hinaus - er hat hinaus|gestreckt
hinstrecken - er streckte hin - er hat hin|gestreckt
niederstrecken - er streckte nieder - er hat nieder|gestreckt
vollstrecken - er vollstreckte - er hat vollstreckt
vorstrecken - er streckte vor - er hat vor|gestreckt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu