Recomandari

miercuri, 30 august 2017

streichenGermana
Romana


streichen
a netezi / a freca / a întinde (pe) / a vopsi / a picta / a trage linii / a scoate / a șterge / a lovi / a mulge


abstreichen
a rӑzui / a rade / a da jos ștergând pe deasupra / a scӑdea dintr-o sumӑ / a cutreiera / a ascuṭi / a pipӑi


anstreichen
a vopsi / a spoi / a zugrӑvi / a sublinia / a însemna / a bifa / a freca / a fricṭiona / a se atinge / a se farda


aufstreichen
a unge / a întinde / a vospi / a da cu / a cârpi / a atinge


ausstreichen
a șterge / a tӑia / a netezi / a descreṭi / a întinde / a unge / a astupa / a stoarce / a sӑpa / a colora / a vopsi / a colinda


bestreichen
a unge (cu ceva) / a vopsi / a spoi / a mâzgӑli / a netezi / a mângâia / a ṭine sub focul armelor


durchstreichen
a șterge / a anula ceva (trӑgând o linie) / a cutreiera / a strӑbate (o ṭarӑ, o regiune)


einstreichen
a freca / a unge (cu alifie, grӑsime etc.) / a înfunda / a bӑga / a lua / a-și însuși / a vâna pӑsӑri (cu plasa) / a hoinӑri


herausstreichen
a șterge / a rade (o patӑ, un cuvânt) / a netezi / a descreṭi / a întinde (cutele) / a releva / a lӑuda mult


herumstreichen
a hoinӑri / a umbla în dorul lelii / a da târcoale / a spiona


hinstreichen
(despre timp) a trece, a se scurge / a trece / a aluneca pe lângӑ


überstreichen
a vopsi / a colora / a da (a doua oarӑ) / a unge


umherstreichen
a hoinӑri / a umbla în dorul lelii / a da târcoale / a spionaabstreichen - er strich ab - er hat ab|gestrichen
anstreichen - er strich an - er hat an|gestrichen
aufstreichen - er strich auf - er hat auf|gestrichen
ausstreichen - er strich aus - er hat aus|gestrichen
bestreichen - er bestrich - er hat bestrichen
durchstreichen - er durchstrich - er hat durchstrichen
einstreichen - er strich ein - er hat ein|gestrichen
herausstreichen - er strich heraus - er hat heraus|gestrichen
herumstreichen - er strich herum - er ist herum|gestrichen
hinstreichen - er strich hin - er ist hin|gestrichen
überstreichen - er strich über - er hat über|gestrichen
umherstreichen - er strich umher - er ist umher|gestrichen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu