Recomandari

joi, 1 iunie 2017

singenGermana
Romana


singen
a cânta


absingen
a cânta / a cânta pânӑ la sfârșit / a descifra / a se obosi cântând


ansingen
a slӑvi pe cineva prin cântare/ a deschide (o serbare etc.) cu un cântec


aussingen
a cânta pânӑ la sfârșit / a termina de cântat / a anunṭa cântând


besingen
a cânta / a slӑvi prin cântece


durchsingen
a cânta (o compoziṭie) de la un capӑt la altul / a petrece (un anumit timp) cântând


einsingen
a adormi pe cineva cântând,  a se exersa / a se perfecṭiona cântând


lobsingen
a glorifica / a preamӑri / a proslӑvi


mitsingen
a cânta împreunӑ (cu alṭii) / a acompania cu vocea


nachsingen
a cânta dupӑ cineva / a repeta cele cântate de altcineva


versingen
a pierde, a neglija (ceva) din cauza cântatului  / a cânta fals / a prinde un ton fals


vorsingen
a cânta cuiva / a arӑta cum trebuie cântat / a cânta ca solist un cântec într-un cor


zersingen
a schimba, a denatura cântând prea mult sau prea des / a cânta pânӑ la epuizareabsingen - er sang ab - er hat ab|gesungen
ansingen - er sang an - er hat an|gesungen
aussingen - er sang aus - er hat aus|gesungen
besingen - er besang - er hat besungen
durchsingen - er sang durch - er hat durch|gesungen
einsingen - er sang ein - er hat ein|gesungen
lobsingen - er lobsang - er hat lobgesungen
mitsingen - er sang mit - er hat mit|gesungen
nachsingen - er sang nach - er hat nach|gesungen
versingen - er versang - er hat versungen
vorsingen - er sang vor - er hat vor|gesungen
zersingen - er zersang - er hat zersungen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu