Recomandari

joi, 14 iunie 2018

Angst

 - die Angst - Cuvinte cu legatura
·      die Angst - die Ängste (f.- di angst - di engste) = frica / teama / spaima - fricile / temerile / spaimele

SubstantiveVerbe


Adjective

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu