Recomandari

luni, 8 august 2016

halten


Germana
Romana

halten
a ţine / a nu da drumul / a reţine / a prinde / a face / a avea / a cultiva / a trata


abbehalten
a ţine în mână (pălăria) / a nu mai pune (pălăria) pe cap


abhalten
a reţine / a opri / a împiedica (de la) / a stânjeni / a celebra (un serviciu divin) / a ţine departe / a suporta


anbehalten
a păstra pe sine / a nu dezbrăca / a nu scoate


aneinander halten
a ţine laolaltă


anhalten
a opri / a reţine / a aresta / a stimula / a incita / a obliga / a ţine / a solicita / a se abţine


aufbehalten
a păstra / a menţine / a ţine deschis / a ţine pe cineva treaz / a amâna


aufhalten
a ţine deschis / a opri / a se ocupa (prea mult) de ceva / a sta


aufrechterhalten
a menţine / a păstra


auseinander halten
a ţine despărţit, separat / a distinge / a deosebi


aushalten
a răbda / a suporta / a suferi / a rezista / a finanţa / a tria / a sorta / a persevera / a dura


behalten
a ţine / a reţine / a opri (la sine) / a păstra


beibehalten
a menţine / a păstra


beihalten
a fi de partea cuiva


bereithalten
a avea / a ţine pregătit / a avea la îndemână


dabehalten
a păstra pe loc


dafürhalten
a crede / a fi de părere


dagegenhalten
a compara / a obiecta / a replica


danebenhalten 
a compara ceva cu altceva


davorhalten
a ţine în faţă


dichthalten
a fi tăcut


dortbehalten
a păstra acolo


dranhalten
a se ţine de / a se grăbi 


draufhalten
a ţine într-un loc anume


durchhalten 
a rezista / a suporta / a îndura / a ţine până la sfârşit


einbehalten
a reţine (din salariul cuiva)


einhalten
a ţine / a respecta / a îngusta / a opri / a reţine


entgegenhalten
a prezenta / a oferi / a obiecta / a opune / a compara


enthalten
a conţine / a se abţine / a renunţa / a se stăpâni


erhalten
a (se) menţine / a (se) susţine / a (se) întreţine / a (se) păstra / a (se) conserva / a primi / a obţine / a căpăta


feilhalten
a oferi


fern halten
a ţine departe, la distanţă / a se ţine departe de ceva


festhalten
a prinde / a păstra / a reţine / a fixa / a menţine / a opri / a aresta pe cineva / a constata / a nu renunţa


freihalten
a plăti pentru cineva (consumaţia) / a trata / a face cinste (cuiva) / a aproviziona / a rezerva


gegeneinander halten
a pune faţă în faţă / a opune / a compara / a confrunta


gegenhalten 
a rezista / a se opune / a sprijini / a ţine (de) partea opusă, din spate / a replica / a compara / a pune faţă în faţă


heilighalten 
a sfinţi / a respecta cu sfinţenie (sărbătorile) / a păstra cu sfinţenie


heraushalten
a ţine afară / a feri de implicare / a feri de complicaţii, de neplăceri


herhalten
a întinde / a prezenta / a suporta / a suferi / a ispăşi / a scoate bani


hierbehalten
a reţine (pe cineva, ceva)


hinaushalten
a ţine (printr-un geam etc.) afară


hineinhalten
a ţinte prins în ceva


hinhalten 
a întinde / a prezenta / a oferi / a zăbovi / a întârzia (pe cineva)


hochhalten
a ţine sus / a avea în mare stimă (pe cineva) / a preţui mult


innehalten
a respecta / a urma (o regulă) / a se opri / a face o pauză


knapp halten
a fi zgărcit (cu cineva) / a-i da bani puţini


kurz halten
a ţine din scurt


loshalten 
a ţine într-o anumită direcţie


Maß halten
a păstra măsura / a fi cumpătat


mithalten
a participa / a rezista / a ţine piept / a ţine pasul


nachhalten
a dura / a ţine / a rezista mult / a avea un efect durabil / a ţine ulterior


nebeneinander halten
a ţine unul lângă altul, alături


niederhalten
a ţine jos / a ţine la pământ / a reprima / a asupri / a înăbuşi


ranhalten
a se grăbi (lucrând intens)


raushalten
a ţine afară / a feri de implicare / a feri de complicaţii, de neplăceri / a ţine (printr-un geam etc.) afară


schwer halten
a fi greu, dificil de realizat


standhalten
a ţine piept / a rezista / a nu da înapoi / a nu ceda


steif halten
(die Ohren- urechi) a nu-si pierde curajul / (den Nacken- ceafa) a nu da înapoi / a se ţine bine


stillhalten
a sta liniştit, nemişcat / a tăcea / a păstra liniştea / a ţine nemişcat, liniştit


umbehalten
a păstra pe sine, îmbrăcat, a nu lepăda


unterhalten
a ţine dedesubt / a pune dedesubt / a alimenta / a întreţine / a ajuta / a sprijini / a ţine


verhalten
a reţine / a stăpâni / a opri / a ascunde / a tăinui / a obliga / a sili / a opri (pe cineva) / a sta


vorbehalten
a(-şi) rezerva / a(-şi) reţine


vorenthalten
a reţine pe nedrept / a tăinui / a ascunde / a sustrage / a opri


vorhalten
a ţine în faţă, înaintea sa / a prezenta / a imputa / a reproşa (cuiva ceva) / a dura / a dăinui


wach halten 
a ţine treaz


warm halten
a ţine la cald / a cultiva amiciţia cu cineva (din interes) / a ţine de cald


weghalten
a ţine la o parte / a ţine la distanţă


werthalten
a preţui / a evalua / a stima / a aprecia


wiedererhalten
a redobândi / a recăpăta / a recupera


zueinander halten
a ţine unul la altul / a fi solidar


zugutehalten
a ţine seama de fapta cuiva (ca scuză, ca circumstanţă atenuantă)


zuhalten 
a ţine închis / a acoperi cu mâna / a se ţine de cuvânt / a acompania pe cineva / a adjudeca


zurückbehalten 
a reţine (un bun străin) / a rămâne cu...


zurückerhalten
a primi / a obţine / a căpăta înapoi / a recăpăta


zurückhalten
a reţine / a opri / a împiedica / a stăpâni / a ascunde


zusammenhalten
a ţine laolaltă / a ţine împreună / a lega / a fi econom / a nu cheltui / a fi compact / a se susţineabbehalten - er behielt ab - er hat ab|behalten
abhalten - er hielt ab - er hat ab|gehalten
anbehalten - er behielt an - er hat an|behalten
aneinanderhalten - er hielt aneinander - er hat aneinander|gehalten
anhalten - er hielt an - er hat an|gehalten
aufbehalten - er behielt auf - er hat auf|behalten
aufhalten - er hielt auf - er hat auf|gehalten
aufrechterhalten - er erhielt aufrecht - er hat aufrecht|erhalten
auseinanderhalten - er hielt auseinander - er hat auseinander|gehalten
aushalten - er hielt aus - er hat aus|gehalten
behalten - er behielt - er hat behalten
beibehalten - er behielt bei - er hat bei|behalten
beihalten - er hielt bei - er hat bei|gehalten
bereithalten - er hielt bereit - er hat bereit|gehalten
dabehalten - er behielt da - er hat da|behalten
dafürhalten - er hielt dafür - er hat dafür|gehalten
dagegenhalten - er hielt dagegen - er hat dagegen|gehalten
danebenhalten - er hielt daneben - er hat daneben|gehalten
davorhalten - er hielt davor - er hat davor|gehalten
dichthalten - er hielt dicht - er hat dicht|gehalten
dortbehalten - er behielt dort - er hat dort|behalten
dranhalten - er hielt sich dran - er hat sich dran|gehalten
draufhalten - er hielt drauf - er hat drauf|gehalten
durchhalten - er hielt durch - er hat durch|gehalten
einbehalten - er behielt ein - er hat ein|behalten
einhalten - er hielt ein - er hat ein|gehalten
entgegenhalten - er hielt entgegen - er hat entgegen|gehalten
enthalten - er enthielt - er hat enthalten
erhalten - er erhielt - er hat erhalten
feilhalten - er hielt feil - er hat feil|gehalten
fernhalten - er hielt fern - er hat fern|gehalten
festhalten - er hielt fest - er hat fest|gehalten
freihalten - er hielt frei - er hat frei|gehalten
gegeneinanderhalten - er hielt gegeneinander - er hat gegeneinander|gehalten
gegenhalten - er hielt gegen - er hat gegen|gehalten
heilighalten - er hielt heilig - er hat heilig|gehalten
heraushalten - er hielt heraus - er hat heraus|gehalten
herhalten - er hielt her - er hat her|gehalten
hierbehalten - er behielt hier - er hat hier|behalten
hinaushalten - er hielt hinaus - er hat hinaus|gehalten
hineinhalten - er hielt hinein - er hat hinein|gehalten
hinhalten - er hielt hin - er hat hin|gehalten
hochhalten - er hielt hoch - er hat hoch|gehalten
innehalten - er hielt inne - er hat inne|gehalten
knapphalten - er hielt knapp - er hat knapp|gehalten
kurzhalten - er hielt kurz - er hat kurz|gehalten
loshalten - er hielt los - er hat los|gehalten
maßhalten - er hielt maß - er hat maß|gehalten
mithalten - er hielt mit - er hat mit|gehalten
nachhalten - er hielt nach - er hat nach|gehalten
nebeneinanderhalten - er hielt nebeneinander - er hat nebeneinander|gehalten
niederhalten - er hielt nieder - er hat nieder|gehalten
ranhalten - er hielt sich ran - er hat sich ran|gehalten
raushalten - er hielt raus - er hat raus|gehalten
schwerhalten - es hielt schwer - es hat schwer|gehalten
standhalten - er hielt stand - er hat stand|gehalten
steifhalten - er hielt steif - er hat steif|gehalten
stillhalten - er hielt still - er hat still|gehalten
umbehalten - er behielt um - er hat um|behalten
unterhalten - er unterhielt - er hat unterhalten
verhalten - er verhielt - er hat verhalten
vorbehalten - er behielt vor - er hat vor|behalten
vorenthalten - er enthielt vor - er hat vor|enthalten
vorhalten - er hielt vor - er hat vor|gehalten
wachhalten - er hielt wach - er hat wach|gehalten
warmhalten - er hielt sich warm - er hat sich warm|gehalten
weghalten - er hielt weg - er hat weg|gehalten
werthalten - er hielt wert - er hat wert|gehalten
wiedererhalten - er erhielt wieder - er hat wieder|erhalten
zueinanderhalten - er hielt zueinander - er hat zueinander|gehalten
zugutehalten - er hielt zugute - er hat zugute|gehalten
zuhalten - er hielt zu - er hat zu|gehalten
zurückbehalten - er behielt zurück - er hat zurück|behalten
zurückerhalten - er erhielt zurück - er hat zurück|erhalten
zurückhalten - er hielt zurück - er hat zurück|gehalten
zusammenhalten - er hielt zusammen - er hat zusammen|gehalten
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu