Recomandari

marți, 13 octombrie 2015

Pronumele posesive

Pronumele posesive 

(Die Possesivpronomen)

1.     Ce trebuie sa se stie despre pronumele posesive
Articolele posesive arata o apartenenta sau o proprietate. Pronumele posesiv apare adesea ca insotitor de substantiv, in functia unui articol si trebuie declinat ca atare.

Intrebare
Raspunsuri posibile
Genitiv
Wessen Uhr ist das?
Ceasul cui este acesta?
Das ist meine Uhr. Die Uhr ist von mir.
Acesta este ceasul meu. Ceasul este de la mine.
Die Uhr gehört mir(nicht).
Ceasul (nu) imi apartine mie.
Das ist nicht meine Uhr. Die Uhr ist von Paul.
Acesta nu este ceasul meu. Ceasul este de la Paul.
Das ist Pauls Uhr. Das ist seine Uhr.
Acesta este ceasul lui Paul. Acesta este ceasul sau.
Von + dativ
Von wem ist die Uhr?
De la cine este ceasul?
Das ist meine Uhr. Die Uhr ist von mir.
Acesta este ceasul meu. Ceasul este de la mine.
Die Uhr gehört mir(nicht).
Ceasul (nu) imi apartine mie.
Das ist nicht meine Uhr. Die Uhr ist von Paula.
Acesta nu este ceasul meu. Ceasul este de la Paula.
Das ist Paulas Uhr. Das ist ihre Uhr.
Acesta este ceasul Paulei. Acesta este ceasul ei.
Dativ
Wem gehört die Uhr?
Cui ii apartine ceasul?
Das ist meine Uhr. Die Uhr ist von mir.
Acesta este ceasul meu. Ceasul este de la mine.
Die Uhr gehört mir(nicht).
Ceasul (nu) imi apartine mie.
Das ist nicht meine Uhr. Die Uhr ist von Paula.
Acesta nu este ceasul meu. Ceasul este de la Paula.
Das ist Paulas Uhr. Das ist ihre Uhr.
Acesta este ceasul Paulei. Acesta este ceasul ei.
Posesiv
Ist das deine Uhr?
Este acesta ceasul tau?
Ja, das ist meine Uhr. Ja, die Uhr ist von mir.
Da, acesta este ceasul meu. Da, ceasul este de la mine.
Ja, die Uhr gehört mir.
Da, ceasul imi apartine mie.
Nein, das ist nicht meine Uhr. Die Uhr ist von Paul.
Nu, acesta nu este ceasul meu. Ceasul este de la Paul.
Das ist Pauls Uhr. Das ist seine Uhr.
Acesta este ceasul lui Paul. Acesta este ceasul sau.
Pronumele posesiv poate fi folosit ca:
·         Insotitor de substantiv, in functia unui articol
·         Loctiitor de substantiv fara substantiv

2.     Forme ale pronumelor posesive
Forma pronumelui posesiv se orienteaza dupa persoana la care se refera, asa numita persoana de referinta (Bezugsperson). Persoana de referinta poate aparea ca:
·         Un pronume personal:
o   Vorbitorul = ich / eu = pronume posesiv = mein / al meu
o   Cel cu care se vorbeste = du / tu = pronume posesiv = dein / al tau
o   Etc
·         Un substantiv:
o   Masculin = der Mann / barbatul, der Tisch = masa, der Hund / cainele = er / el = pronume posesiv = sein / al sau, al lui
o   Feminin = die Frau / femeia, die Lampe = lampa, die Katze = pisica = pronume posesiv = ihr / al sa, al ei
o   Neutru = das Kind / copilul, das Bett / patul, das Pferd / calul = es = pronume posesiv = sein / al sau / al lui
Pronumele personale
Nominativ
Pronume posesiv
Exemplu
Pers. 1. sing. ich / eu
mein / al meu
Mein Hund heißt Taxi.
Cainele meu se numeste Taxi.
Pers. 2. sing. du / tu
dein / al tau
Wie heißt dein Pferd?
Cum se numeste calul tau?
Pers. 3. sing. er /el
sein / al sau
Ist das sein Bleistift?
Este acesta creionul sau?
Pers. 3. sing. sie / ea
ihr / al ei
Ist ihr Vater zurzeit in Hamburg?
Este tatal ei momentan in Hamburg?
Pers. 3. sing. es / --
sein / al lui
Hat sein Brüderchen schon Zähnchen?
Are deja fratiorul sau dintisori?
Pers.1. plural wir / noi
unser / al nostru
Unser Haus ist sehr groß.
Casa noastra este foarte mare
Pers.2. plural ihr / voi
euer / al vostru
Wo ist euer Vater?
Unde este tatal vostru?
Pers. 3. plural sie / ei
ihr / al lor
Arbeitet ihr Bruder wirklich in Japan?
Chiar lucreaza fratele lor in Japonia?
Pers. 3. plural Sie / Dvs.
Ihr / al Dvs.
Wo arbeitet Ihr Bruder eigentlich?
Unde lucreaza de fapt fratele Dvs. ?
In persoana 3. singular poate sa fie persoana de referinta, la care se refera pronumele posesiv, un pronume personal, un nume sau un substantiv respectiv un lucru / obiect.
·         Persoana 3. singular masculin
o   er = Sein Name ist Stefan.
el = Numele sau este Stefan.
o   Tobias = Sein Sohn studiert in Heidelberg.
Tobias = Fiul lui studiaza in Heidelberg.
o   Der Hund = Wo ist sein Knochen?
cainele = Unde este osul lui?
·         Persoana 3. singular feminin
o   sie = Weißt du, wo ihr Armband ist?
ea = Stii, unde este bratara ei?
o   Maria = Ihr Armband liegt auf dem Tisch.
Maria = Bratara ei este pe masa.
o   Die Tasche = Ist ihr Griff kaputt?
poseta = Este manerul ei stricat?
·         Persoana 3. singular neutru
o   es = Weißt du, wo sein Schnuller ist?
-          = stii unde este suzeta lui?
o   Das Kind = Wo ist sein Ball?
Copilul = Unde este mingea lui?
o   Das Buch= Sein Titel klingt interesant.
cartea = Titlul ei suna interesant.

3.     Pronumele posesive ca loctiitor de substantiv
Un pronume posesiv poate fi folosit ca loctiitor de substantiv:
·         Ist das dein Auto?- Ja, das ist meins.
Aceasta este masina ta?- Da, aceasta este a mea.
·         Ist das Toms Bleistift?- Nein, das ist nicht seiner.
Acesta este creionul lui Tom?- Nu, acesta nu este al lui.
·         Ist das die Tasche von Katrin?- Nein, das ist nicht ihre.
Aceasta este poseta lui Katrin?- Nu, aceasta nu este a ei.
Daca un pronume posesiv sta in locul unui substantiv, acesta trebuie declinat. Declinarea arata cazul, genul si numarul.
Cazul
Masculin
Feminin
Neutru
Plural
Nominativ
meiner
meine
meins
meine
Acuzativ
meinen
meine
meins
meine
Dativ
meinem
meiner
meinem
meinen
Genitiv
meines
meiner
meines
meiner
·         Declinarea este valabila pentru toate pronumele posesive:
o   Nominativ masculin: meiner, deiner, seiner, ihrer, unserer, eu(e)rer, Ihrer
o   Nominativ feminin/ plural : meine, deine, seine, ihre, unsere, eu(e)re, Ihre
o   Nominativ neutru: meins, deins, ihr(e)s, unser(e)s, eu(e)rs, Ihr(e)s
·         Pronumele posesiv se hotaraste prin persoana de referinta!
·         Declinarea se orienteaza dupa substantivul care sta in spatele posesivului.
·         Vezi si declinarea articolului posesiv (insotitor de substantiv)

Exemple:
·         Lehrer: “Wessen Tasche ist das? Mark, ist das deine?”
Profesor: “A cui geanta este aceasta? Mark, este a ta?”
Mark: “Nein, meine steht hier unter dem Tisch.”
o   Mark = cel cu care se vorbeste = persoana de referinta = persoana 2. singular du / tu = posesiv dein
o   Tasche  / geanta = substantivul declinarii = feminin = nominativ = terminatia -e
o   Mark = vorbitor = persoana de referinta = persoana 1. singular ich / eu = posesiv = mein
o   Tasche / geanta = substantivul declinarii = feminin = nominativ = terminatia -e

·         Mein Auto ist bis morgen in der Werkstatt. Könnstest du mir heute Abend deins ausleihen?”
o   Vorbitor = cuvant de referinta = ich / eu = posesiv mein + substantiv = articol posesiv
o   Cel cu care se vorbeste = cuvant de referinta = persoana 2. singular du / tu = posesiv dein
o   Auto / masina = substantivul declinarii = neutru = acuzativ = terminatia -s

·         Maria: “ Hast du meinen Füller gesehen?”
Maria: “Ai vazut stiloul meu?”
Tom: “ Das hier ist meiner. Deinen habe ich nicht gesehen.”
Tom: “ Acesta este al meu. Pe al tau nu l-am vazut.”
o   Vorbitor = Maria = cuvant de referinta = ich / eu = posesiv = mein + substantiv = articol posesiv
o   Vorbitor = Tom = cuvant de referinta = ich / eu = posesiv = mein
o   Füller / stilou = substantivul declinarii = masculin = nominativ = terminatia -er
o   Cel cu care se vorbeste = Maria = cuvant de referinta = persoana 2. singular du / tu = posesiv dein
o   Füller / stilou = substantivul declinarii = masculin = acuzativ = terminatia -en4 comentarii: