Recomandari

miercuri, 9 septembrie 2015

Lista cu pronume

Lista cu pronume


Pronumele Interogativ


Romana
Germana
Pronuntie


când?
wann? 
van?


pănă când?
bis wann? 
bis van?


de când?
seit wann?
zait van?


ce?
was?
vas?


de ce?
warum?
varum?


de ce?
wieso?
vizo?


de ce?
weswegen? 
vezvegăn?


de ce?
weshalb?
vezhalb?


cine?
wer?
ver?


pe cine?
wen?
ven?


cui?
wem?
vem?


care?
welche?
velhe?


la ce? pentru ce?
wozu?
voţu?


cât de mult timp?
wie lange? 
vi langhe?


cât de des?
wie oft?
vi oft?


cum?
wie?
vi?


cât?
wieviel? 
vifil?


unde?
wo?
vo?


la care? pe lângă care?
wobei?
vobai?


prin ce? pe unde?
wodurch?
voddurhi?


pentru ce? pentru care?
wofür?
vofiur?


împotriva cui?
wogegen? 
voghegăn?


dincotro?
woher?
voher?


încotro?
wohin? 
vohin?


cu ce?
womit?
vo-mit?


spre unde?
wonach?
vo-nah?


la ce?
woran? 
vo-ran?


pe ce?
worauf? 
vo-rauf?


de unde? din ce?
woraus?
vo-raus?


în ce/care? unde?
worin?
vo-rin?


peste ce? despre ce?
worüber? 
vo-riubăr?


despre ce?
worum?
vo-rum?


sub ce? sub care?
worunter? 
vo-runtăr?


despre ce/care?
wovon?
vo-fon?


în faţa cui?
wovor?
vo-for?Pronumele Personal:
cine? – wer?


Romana
Germana
Pronuntie


I sg. eu
ich
ih


II-a sg. tu
du
du


III-a sg. Masculin el
er
er


III-a sg. Feminin ea
sie
zi


III-a sg. Neutru
es
es


I pl. noi
wir
wir


II-a pl. voi
ihr
ir


III-a pl. Masculin Feminin Neutru ei/ele
sie
zi
Pronumele Posesiv:
al cui? – wessen?


Romana
Germana
Pronuntie


I sg. al meu
mein
main


II-a sg. al tău
dein
dain


III-a sg. Masculin al său
sein
zain


III-a sg. Feminin al ei
ihr
ir


III-a sg. Neutru
sein
zain


I pl. al nostru
unser
unzăr


II-a pl. al vostru
euer
oiăr


III-a pl. Masculin Feminin Neutru al vostru
ihr
ir


II-a sg. II-a pl. forma de politeţe : dumneavoastră
ihr
irPronumele Reflexiv:


Acuzativ
pe cine? – wen?


Romana
Germana
Pronuntie


I sg. pe mine
mich
mih


II-a sg. pe tine
dich
dih


III-a sg. pe el/ea
sich
zih


I pl. pe noi
uns
uns


II-a pl. pe voi
euch
oih


III-a pl. pe ei
sich
zih
Dativ
cui? – wem?


Romana
Germana
Pronuntie


I sg. mie
mir
mir


II-a sg. Ţie
dir
dir


III-a sg. lui/ei
sich
zih


I pl. nouă
uns
uns


II-a pl. vouă
euch
oih


III-a pl. Lor
sich
zih
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu