Recomandari

duminică, 6 noiembrie 2016

legenGermana
Romana


legen
a pune / a aşeza / a aranja / a se deda /a se potoli / a se linişti


ablegen
a pune jos / a da jos / a depune / a lăsa / a pune la dosar (un act) / a(-şi) scoate (haina) / a arunca / a lepăda / a trăda (pe cineva) / a diminua


aneinanderlegen 
a aşeza, a pune laolaltă


anlegen 
a pune (pe) / a aplica / a lega / a concepe / a proiecta / a îmbrăca / a plasa (valori) / a investi / a acosta / a se rezema / a se sprijini


aufeinanderlegen
a pune, a aşeza una peste alta


auferlegen
a(-şi) impune / a dicta


auflegen 
a pune / a aplica / a aşeza pe / a aşterne / a impune (o obligaţie) / a emite / a lansa / a edita / a scoate (o carte) / a expune / a capela / a se certa


auslegen 
a expune / a etala (mărfuri, etc.) / a avansa (o sumă de bani) / a pune în poziţie justă / a avansa / a interpreta / a tapisa


beilegen 
a anexa / a alătura / a da / a atribui (un nume, o proeclă) / a aranja / a împăca / a strânge velele


beiseitelegen 
a pune la o parte, deoparte


belegen 
a acoperi / a îmbrăca / a garnisi / a pune / a impune / a ocupa (un loc) / a ocupa / a dovedi / a angaja / a echipa / a se înscrie la


bereitlegen 
a pregăti / a pune la îndemână


bloßlegen 
a descoperi / a dezvălui / a dezveli (o rană) / a scoate la lumină (prin săpături)


brachlegen
a amâna


darlegen 
a expune / a prezenta / a explica


darumlegen 
a pune, a lega împrejur


darunter legen 
a pune dedesubt


davorlegen 
a pune, a aşeza în faţă


dazulegen
a adăuga


drauflegen 
a adăuga (bani la o sumă)


einlegen 
a pune / a aşeza / a încrusta / a depune (mărfuri) / a face apel / a păţi / a interveni


erlegen 
a plăti / a achita / a depune / a împuşca


fehlbelegen 
a ocupa greşit


festlegen
a hotărî / a fixa / a stabili / a stipula / a investi


flachlegen 
a doborî pe cineva prin bătăi / a se culca cu o femeie / a se întinde


fortlegen
a pune deoparte / a pune bine / a lăsa din mână


freilegen
a dezgropa / a dezveli / a scoate la iveală / a curăţa (de dărâmături etc) / a degaja


herauslegen 
a pune, a aşterne afară


hereinlegen
a pune înăuntru / a trage pe sfoară / a păcăli pe cineva / a se culca în / a se amăgi / a se culca pe o ureche


herlegen 
a pune aici / a se culca aici


herumlegen 
a pune, a aşeza de pe o parte pe cealaltă / a se culca în jur


hierhinlegen 
a se culca aici


hinauflegen 
a pune, a aşeza (în) sus


hineinlegen 
a pune, a aşeza înăuntru


hinlegen 
a pune, a aşua undeva / a pune, a lăsa jos / a plăti / a executa perfect / a se culca


hinterlegen 
a pune înapoi / a aşeza la spate / a depune / a consemna / a depozita


hinzulegen 
a adăuga la


hochlegen 
a pune, a ţine (ceva) mai sus, sprijinit


klarlegen
a clarifica / a lămuri / a desluşi


krumm legen
a-şi rupe de la gură / a face economii


lahmlegen 
a neutraliza / a face inofensiv / a zdrobi / a înăbuşi / a paraliza / a opri / a bloca / a inhiba


langlegen 
a se culca / a se lungi


loslegen 
a începe (brusc şi cu forţă) / a porni (o treabă, să vorbească etc) / a-i da drumul


nachlegen 
a mai pune / a adăuga (pe foc)


nahelegen 
a da cuiva să înţeleagă / a recomanda cu insistenţă


nebeneinanderlegen 
a pune alături (în poziţie orizontală)


niederlegen 
a depune / a depozita / a expune / a dărâma / a demisiona / a abdica / a refuza / a preda / a culca


offen legen 
a prezenta limpede şi evident pentru oricine


quer legen 
a (se) pune de-a curmezişul / a bara


reinlegen 
a pune înăuntru / a trage pe sfoară / a păcăli pe cineva / a se culca în / a se amăgi / a se culca pe o ureche


stilllegen 
a opri / a închide / a suspenda (activitatea, lucrul etc)


trockenlegen
a usca / a pune la uscat / a drena / a asana / a seca / (glumeţ) a nu da de băut


überbelegen
a supraaglomera (hoteluri, spitale)


übereinander legen
a pune, a aşeza una peste alta / a suprapune (în poziţie orizontală)


überlegen 
a pune peste, (pe) deasupra / a acoperi (cu ceva) / a trage o bătaie / a se înclina / a se gândi / a reflecta / a chibzui / a se răzgândi


umlegen 
a pune ceva în jurul... / a schimba poziţia / a culca / a apleca / a omorî / a îndoi / a deplasa / a repartiza / a înconjura


unterbelegen 
a fi ocupat, rezervat în număr mic


unterlegen 
a pune sub / a aşeza dedesubt / a scrie cuvinte pentru o melodie / a atribui alt sens / a pregăti cai de schimb pentru poştalion / a prevedea cu un fundament


verlegen
a muta / a strămuta / a deplasa / a transpune / a amâna / a rătăci / a baricada / a edita / a vinde / a plasa / a avansa (bani) / a instala / a aproviziona


voreinanderlegen 
a pune, a aşeza unul în faţa altuia


vorlegen 
a pune în faţă / a bara / a prezenta / a supune / a servi / a mânca / a publica / a edita / a avansa (bani)


vorverlegen 
a predata / a schimba data fixată cu una anterioară / a ţine mai devreme


weglegen 
a pune la o parte / a pune bine


widerlegen 
a contesta / a combate / a infirma / a contrazice / a respinge


zerlegen 
a descompune / a demonta / a desface / a tăia / a analiza


zueinanderlegen 
a pune unul lângă altul


zulegen 
a închide acoperind, învelind / a adăuga / a completa / a-şi permite ceva / a mări / a plăti pe deasupra


zurechtlegen 
a aranja / a aşeza / a pune în ordine / a pregăti / a pune la îndemână


zurücklegen 
a pune, a aşeza înapoi / a da pe spate / a pune deoparte / a economisi (bani) / a parcurge un drum


zurückverlegen 
a muta înapoi


zusammenlegen
a îndoi / a plia (scrisori, rufe etc) / a aduna / a strânge  / a comasaablegen - er legte ab - er hat ab|gelegt
aneinanderlegen - er legte aneinander - er hat aneinander|gelegt
anlegen - er legte an - er hat an|gelegt
aufeinanderlegen - er legte aufeinander - er hat aufeinander|gelegt
auferlegen - er erlegte auf - er hat auf|erlegt
auflegen - er legte auf - er hat auf|gelegt
auslegen - er legte aus - er hat aus|gelegt
beilegen - er legte bei - er hat bei|gelegt
beiseitelegen - er legte beiseite - er hat beiseite|gelegt
belegen - er belegte - er hat belegt
bereitlegen - er legte bereit - er hat bereit|gelegt
bloßlegen - er legte bloß - er hat bloß|gelegt
brachlegen - er legte brach - er hat brach|gelegt
darlegen - er legte dar - er hat dar|gelegt
darumlegen - er legte darum - er hat darum|gelegt
darunterlegen - er legte darunter - er hat darunter|gelegt
davorlegen - er legte davor - er hat davor|gelegt
dazulegen - er legte dazu - er hat dazu|gelegt
drauflegen - er legte drauf - er hat drauf|gelegt
einlegen - er legte ein - er hat ein|gelegt
erlegen - er erlegte - er hat erlegt
fehlbelegen - er belegte fehl - er hat fehl|belegt
festlegen - er legte fest - er hat fest|gelegt
flachlegen - er legte flach - er hat flach|gelegt
fortlegen - er legte fort - er hat fort|gelegt
freilegen - er legte frei - er hat frei|gelegt
herauslegen - er legte heraus - er hat heraus|gelegt
hereinlegen - er legte herein - er hat herein|gelegt
herlegen - er legte her - er hat her|gelegt
herumlegen - er legte herum - er hat herum|gelegt
hierhinlegen - er legte hierhin - er hat hierhin|gelegt
hinauflegen - er legte hinauf - er hat hinauf|gelegt
hineinlegen - er legte hinein - er hat hinein|gelegt
hinlegen - er legte hin - er hat hin|gelegt
hinterlegen - er hinterlegte - er hat hinterlegt
hinzulegen - er legte hinzu - er hat hinzu|gelegt
hochlegen - er legte hoch - er hat hoch|gelegt
klarlegen - er legte klar - er hat klar|gelegt
krummlegen - er legte sich krumm - er hat sich krumm|gelegt
lahmlegen - er legte lahm - er hat lahm|gelegt
langlegen - er legte sich lang - er hat sich lang|gelegt
loslegen - er legte los - er hat los|gelegt
nachlegen - er legte nach - er hat nach|gelegt
nahelegen - er legte nahe - er hat nahe|gelegt
nebeneinanderlegen - er legte nebeneinander - er hat nebeneinander|gelegt
niederlegen - er legte nieder - er hat nieder|gelegt
offenlegen - er legte offen - er hat offen|gelegt
querlegen - er legte sich quer - er hat sich quer|gelegt
reinlegen - er legte rein - er hat rein|gelegt
stilllegen - er legte still - er hat still|gelegt
trockenlegen - er legte trocken - er hat trocken|gelegt
überbelegen - er belegte über - er hat über|belegt
übereinanderlegen - er legte übereinander - er hat übereinander|gelegt
überlegen - er legte über - er hat über|gelegt
umlegen - er umlegte - er hat umlegt
unterbelegen - er belegte unter - er hat unter|belegt
unterlegen - er unterlegte - er hat unterlegt
verlegen - er verlegte - er hat verlegt
voreinanderlegen - er legte voreinander - er hat voreinander|gelegt
vorlegen - er legte vor - er hat vor|gelegt
vorverlegen - er verlegte vor - er hat vor|verlegt
weglegen - er legte weg - er hat weg|gelegt
widerlegen - er widerlegte - er hat widerlegt
zerlegen - er zerlegte - er hat zerlegt
zueinanderlegen - er legte sich zueinander - er hat sich zueinander|gelegt
zulegen - er legte zu - er hat zu|gelegt
zurechtlegen - er legte zurecht - er hat zurecht|gelegt
zurücklegen - er legte zurück - er hat zurück|gelegt
zurückverlegen - er verlegte zurück - er hat zurück|verlegt
zusammenlegen - er legte zusammen - er hat zusammen|gelegt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu