Recomandari

miercuri, 28 iunie 2017

sperrenGermana
Romana


sperren
a închide / a bara / a baricada / a bloca / a interzice / a prohibi / a opri


absperren
a închide / a încuia / a îngrӑdi / a baricada / a separa / a izola / a exclude / a bloca / a se izola


aufsperren
a deschide tare / a cӑsca (gura, pliscul) / a deschide larg (fereastra, ușa) / a descuia / a deshide (un lacӑt, etc.)


aussperren
a da la o parte / a exculde / a nu lӑsa sӑ intre / a încuia / a închide ușa (în nas) / a concedia (muncitori în grevӑ)


einsperren
a închide / a încuia / a întemniṭa / a bӑga la închisoare / a se închide


entsperren
a debloca


versperren
a închide / a încuia / a baricada / a bara / a bloca


wegsperren
a încuia / a pune sub cheie


zusperren
a încuia / a închideabsperren - er sperrte ab - er hat ab|gesperrt
aufsperren - er sperrte auf - er hat auf|gesperrt
aussperren - er sperrte aus - er hat aus|gesperrt
einsperren - er sperrte ein - er hat ein|gesperrt
entsperren - er entsperrte - er hat entsperrt
versperren - er versperrte - er hat versperrt
wegsperren - er sperrte weg - er hat weg|gesperrt
zusperren - er sperrte zu - er hat zu|gesperrt
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu