Recomandari

Copyright

Copyright Romania
Extras din legea de protejare a drepturilor de autor
„preluarea fără cost a unor materiale de pe acest blog, se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăși jumătate din articolul sau știrea în cauză”, asigurându-se astfel atât libera circulație a informației, cât și caracterul de „blog educational” susținut de paginile de internet în cauză. „În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației insotit de link catre pagina de pe care s-au luat informatiile”.