Recomandari

duminică, 10 septembrie 2017

stufenGermana
Romana


stufen
a prevedea cu scӑri / a tӑia în trepte / a orândui  / a grupa dupӑ rang, pe trepte


abstufen
a grada / a nuanṭa / a eșalona în adâncime (trupe) / a reduce treptat (livrӑrile, plӑṭile / a exploata în trepte / a se separa / a se diviza


anstufen
a tӑia în trepte


durchstufen
a tӑia complet în trepte


einstufen
a grada / a împӑrṭi în categorii / a diviza / a clasa / a încadra (un funcṭionar etc.)


herabstufen
a diminua / a scӑdea încadrarea


herunterstufen
a grada / a nuanṭa / a eșalona în adâncime (trupe) / a reduce treptat (livrӑrile, plӑṭile / a exploata în trepte / a se separa / a se diviza


höherstufen
a promova / a încadra într-o categorie superioarӑ


runterstufen
a grada / a nuanṭa / a eșalona în adâncime (trupe) / a reduce treptat (livrӑrile, plӑṭile / a exploata în trepte / a se separa / a se diviza


umstufen
a încadra în altӑ categorie


zurückstufen
a trece, a încadra pe o treaptӑ inferioarӑabstufen - er stufte ab - er hat ab|gestuft
anstufen - er stufte an - er hat an|gestuft
durchstufen - er stufte durch - er hat durch|gestuft
einstufen - er stufte ein - er hat ein|gestuft
herabstufen - er stufte herab - er hat herab|gestuft
herunterstufen - er stufte herunter - er hat herunter|gestuft
höherstufen - er stufte höher - er hat höher|gestuft
runterstufen - er stufte runter - er hat runter|gestuft
umstufen - er stufte um - er hat um|gestuft
zurückstufen - er stufte zurück - er hat zurück|gestuft
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu