Recomandari

luni, 9 iulie 2018

Beweis

 - der Beweis - Cuvinte cu legatura
·      der Beweis - die Beweise (f.- der bevais - di bevaize) = dovada / proba / mӑrturia - dovezile / probele / mӑrturiile

Substantive


Verbe


Adjective

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu